Inställningar för timer/energispar

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Funktionen Importera alla" finns i Funktionen Importera alla.
Egenskap
Beskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Funktionen Importera alla
Namn på alternativ vid export med fjärranvändargränssnittet
<Justera tid>
00:00 till 23:59 i steg om 1 minut
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Datum-/tidsinställningar>
Datum- och tidsinställning (12-siffrigt nummer)
Nej
Nej
Ja
Nej
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tidszon>: UTC-12:00 till UTC+00:00 till UTC+14:00
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Sommartid>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Startdatum> (<Månad>/<Dag>/<Tid> (0 till 23)),
<Slutdatum> (<Månad>/<Dag>/<Tid> (0 till 23))
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tidformat>
<24 timmar>, <12 timmar>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Autoåterställning av tid>
0 min=Av, 10 till 50 sekunder i steg om 10 sekunder, 1 till 2 till 9 minuter i steg om en minut
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Begränsa autoåterställning av tid>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Funktion efter autoåterställning>
<Standardfunktion>, <Vald funktion>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Auto-avstängningstid>
0 h=Av, 1 till 4 till 8 timmar i steg om en timme
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Veckotimer för aut. avstängning>
<Söndag> till <Lördag>, 00:00 till 23:59 i steg om 1 minut
Nej
Nej
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tid till automatiskt viloläge>
10 sek, 1 min, 2 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 tim, 90 min, 2 tim
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Energiförbrukning i viloläge>
<Låg>, <Hög>
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Veckotimer fär automatiskt viloläge>
<Söndag> till <Lördag>, 00:00 till 23:59 i steg om 1 minut
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tidsinställningar för Auto toningsjustering>
<Söndag> till <Lördag>, 00:00 till 23:59 i steg om 1 minut
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
<Tidsinställningar för lämna viloläge>
00:00 till 23:59 i steg om 1 minut
Ja
Ja
Ja
C
Grundläggande information om Inställningar/Registrering
7J36-0C4