Faxlinjeinställningar

För att använda fax på maskinen, registrera faxnumret och företaget eller avdelningsnamnet som ska visas/skrivas ut på den mottagande partens fax när du skickar ett fax. Ange även typ av kommunikationskanal.
Förbereda att använda faxfunktionerna
Tillvalsprodukter krävs för att faxa. Systemalternativ
1
Tryck på  (Inst./register).
2
Tryck på <Funktionsinställningar> <Skicka> <Faxinställningar>  <Ange linje>.
3
Tryck på <Linje 1> <Registrera enhetens telefonnummer>.
4
Ange ett faxnummer och tryck på <OK>.
Det faxnummer du registrerade kommer att meddelas till mottagaren.
5
Ange ett namn i <Registrera enhetsnamn> och tryck på <OK>.
Namnet du registrerade kommer att meddelas till mottagaren.
Istället för den angivna enhetens namn kan du visa och skriva ut avsändarens namn. Grundläggande funktioner för att skicka fax
6
Välj en linjetyp i <Välj linjetyp>, tryck på <OK>.
Om du är osäker på vilken linjetyp du använder kontaktar du din återförsäljare eller servicerepresentant, eller säljavdelningen för din telefonleverantör.
Konfigurera inställningen enligt faxtillvalet.
Du kan ange om du vill visa en mottagares telefonnummer på skärmen eller rapporten i <Ange nummerpresentation>. <Ta emot/vidarebefordra>  <Faxinställningar>
Du kan ange automatisk omkopplare av inkommande fax och inkommande samtal i <Mottagningsläge>. <Ta emot/vidarebefordra>  <Faxinställningar>
7J36-018