Ställa in E-post/I-fax-kommunikation

För att direkt skicka scannade dokument via e-post/I-Fax utan att gå via en dator, måste du konfigurera kommunikationsinställningar som en postserver, autentiseringsmetoder etc. Som standard används en SMTP-server för sändning och en SMTP-server eller en POP3-server för mottagning. Du kan ange kodning och andra parametrar. För mer information om nödvändiga inställningar, kontaktar Internetleverantören eller nätverksadministratören.
1
Tryck på  (Inst./register).
2
Tryck på <Funktionsinställningar> <Skicka>  <E-post-/I-Fax-inställningar>  <Kommunikationsinställningar>.
3
Ställ in kommunikation.
1
Ange grundläggande inställningar.
<E-postadress>
Ange maskinens e-postadress.
Du kan ange vilket namn som helst som användarnamn (delen till vänster om @-tecknet). Ange det registrerade värdnamnet till höger om @-tecknet.
<SMTP-server>
Ange ett SMTP-servernamn (eller en IP-adress).
När du har angett inställningar kontrollerar du anslutningen för <SMTP-server>.
<POP RX>
Tryck på <På> när du vill ta emot e-post och I-Fax med en POP3-server.
<SMTP RX>
Tryck på <På> för att göra maskinen till en SMTP-server för att ta emot e-post och I-Fax. Tänk på att du inte kan ta emot via SMTP om du inte registrerar ett värdnamn för maskinen på DNS-servern.
2
Tryck på <Nästa>.
3
Ange POP-serverinställningar.
<POP-server>
Ange ett POP3-servernamn (eller en IP-adress).
När du har angett inställningar kontrollerar du anslutningen för <POP-server>.
<POP-inloggningsnamn>
Om du vill använda en POP3-server anger du användarnamnet för det angivna e-postkontot med alfanumeriska tecken.
<POP- lösenord>
Om du vill använda en POP3-server anger du lösenordet för det angivna e-postkontot.
<POP-intervall>
Du kan ställa in intervallet till att automatiskt skicka POP i minuter.
4
Tryck på <Nästa>.
5
Ange inställningar för krypterad kommunikation.
<SMTP-sändning>
För att koda kommunikation till/från SMTP-servern med TLS, tryck på <På>. Om <På> har angetts, kan du bekräfta TLS-servercertifikatet vid kommunikation med servern och lägga till CN till verifieringsobjekt. <E-post-/I-Fax-inställningar> <Bekräfta TLS-certifikat för SMTP-sändning>
<SMTP-mottagning>
För att koda kommunikation med TLS vid mottagning av e-post och I-fax med SMTP-servern, tryck på <Alltid TLS> eller <På>. Om du inte vill ta emot annan data än kodad data, välj <Alltid TLS>.
Förbered nyckelpar i förväg för att kryptera SMTP-mottagning med TLS. Konfigurera nyckel och certifikat för TLS
<POP>
Om du vill koda kommunikation till/från POP3-servern med TLS trycker du på <På>. Om <På> har angetts, kan du bekräfta TLS-servercertifikatet vid kommunikation med servern och lägga till CN till verifieringsobjekt. <E-post-/I-Fax-inställningar> <Bekräfta TLS-certifikat för POP-mottagning>
6
Tryck på <Nästa>.
Ange POP-autentisering före sändning
POP-autentisering före sändning (POP före SMTP) är en bekräftelse av användare av POP-servern (mottagande mailserver) före sändning, vilket är en funktion för att spärra obehörig mail från tredje part.
Ange SMTP-autentisering
SMTP-autentisering (SMTP-AUTH) verifierar användare genom att kontrollera användarnamn och lösenord när e-post skickas. Det kan också koda SMTP-kommunikation (skickad och mottagen).
4
Tryck på <OK>.
Beroende på miljön kan du behöva ange SMTP-/POP3-portnummer. För mer information, kontakta Internetleverantören eller nätverksadministratören. <Ange portnr för SMTP-sändning/POP-mottagning>
7J36-019