Använda andra maskiner och minnesenheter

Maskinen kan använda data direkt som sparats på andra Canon-maskiner anslutna till nätverket och data som sparats på minnesenheter. Detta gör att data kan skrivas ut och att mapp- och filåtgärder kan utföras. Dokument kan även scannas med denna maskin och sparas direkt till en annan maskin eller minnesenhet.
Använda maskiner anslutna till nätverket
Genom att registrera följande platser som anslutningsmottagare för maskinen kan de nås och användas direkt från maskinen.
Delad box (Avancerat utrymme) för en annan Canon-maskin
Windows-server
Du kan använda filhanteringen på Windows-servern direkt eller Avancerat utrymme för en annan maskin. Använda en annan maskin eller server –Nätverk
Använda minnesenhet som t.ex. USB-minne
Du kan också använda data på en dator som inte är ansluten till nätverket via en minnesenhet kompatibel med USB-standarden. Det krävs förberedelser för att använda en minnesenhet. Använda minnesmedia
7J36-07C