Bagside

USB-port (til tilslutning af USB-enheder)

Du kan slutte enheder, som f.eks. en ekstern harddisk, til maskinen.
USB-porten (til tilslutning af USB-enheder) understøtter USB 2.0.

USB-port (til computertilslutning)

Tilslut et USB-kabel, når du forbinder maskinen og en computer.
USB-porten (til computertilslutning) understøtter USB 2.0.

LNK-indikator

LNK-indikatoren blinker grønt, hvis maskinen er korrekt tilsluttet et netværk.

ACT-indikator

ACT-indikatoren blinker, hvis der sendes eller modtages data.

LAN-port

Tilslut et LAN-kabel, når du forbinder maskinen til en kablet LAN-router osv. Konfiguration af netværksmiljøet

Ventilationsåbning

Luft inde fra maskinen udluftes for at nedkøle maskinens indvendige side. Bemærk, hvis der placeres genstande foran ventilationsåbninger, kan der ikke udluftes.

Strømstik

Tilslut netledningen.

Mærkeplade

Dette mærke viser serienummeret, der skal bruges ved forespørgsler om maskinen. Når et problem ikke kan løses

Telefonlinjestik

Tilslut et telefonkabel.

Eksternt telefonstik

Tilslut en ekstern telefon.

Stik til håndsæt

Tilslut et håndsæt (ekstraudstyr). TELEPHONE 6 KIT
7HY0-01H