Dele og deres funktioner

I dette afsnit beskrives maskinens dele (forsiden og indvendigt), og hvordan de fungerer. I dette afsnit beskrives det, hvordan du anbringer originalerne, og hvordan du ilægger papir samt navnene på og brugen af tasterne på betjeningspanelet. Læs dette afsnit for at få tip til, hvordan du kan bruge maskinen rigtigt.
7HY0-01E