Grundlæggende betjeninger

I dette kapitel beskrives grundlæggende betjeninger, f.eks. hvordan du bruger kontrolpanelet og touchpanelet samt hvordan du ilægger papir og originaler.

Dele og deres funktioner

I dette afsnit beskrives de udvendige og indvendige dele af maskinen og deres funktioner, samt hvordan tasterne på betjeningspanelet bruges. Dele og deres funktioner

Tænde for maskinen

I dette afsnit beskrives, hvordan du tænder eller slukker for maskinen. Tænde for maskinen

Brug af touchpanelet

I dette afsnit beskrives, hvordan du bruger knapperne på betjeningspanelet til at udføre forskellige typer betjening, f.eks. justering og kontrol af indstillingerne. I dette afsnit beskrives, hvordan du angiver tekst og tal, som kræves til betjeninger som f.eks. registrering af oplysninger i adressebogen og ved afsendelse af faxer. Brug af touchpanelet

Logge på maskinen

I dette afsnit beskrives, hvordan du logger på, når der vises en login-skærm. Logge på maskinen

Placering af originaler

I dette afsnit beskrives det, hvordan du placerer originaler på glaspladen eller i fremføreren. Placering af originaler

Ilægning af papir

Dette afsnit beskriver, hvordan du lægger papir i papirskuffen og i universalbakken. Ilægning af papir

Tilpasning af touchpanelet

I dette afsnit beskrives, hvordan du arrangerer knapper og tilpasser menuer og gør det nemmere at bruge de skærmbilleder, der vises på touchpanelet. Tilpasning af touchpanelet

Angivelse af lydindstillingerne

I dette afsnit beskrives, hvordan du angiver indstillingerne for lyde, som f.eks. dem, der afgives, når en faxafsendelse er udført, eller når der opstår en fejl. Indstilling af lyde

Aktivering af dvaletilstand

I dette afsnit beskrives, hvordan du indstiller dvalestatussen. Aktivering af dvaletilstand

Registrering af destinationer

I dette afsnit beskrives, hvordan du registrerer modtagere i adressebogen eller hurtigkaldstaster til afsendelse af faxer eller scannede dokumenter. Registrering af destinationer
7HY0-01C