Ilægning af fortrykt papir

Når du ilægger papir med fortrykt logo, skal du være opmærksom på papirets retning, uanset om du bruger papirskuffen eller universalbakken. Ilæg papiret korrekt, så printning udføres på samme side som logoet.
 
Ved udførelse af en kopieringshandling skal du også være opmærksom på retningen af det originale dokument
Placer originalen i fremføreren, så den side, der skal kopieres, vender opad, eller placer originalen på glaspladen, så den side, der skal kopieres, vender nedad, sådan som det er vist i følgende illustrationer.
 
Fremfører (et stående dokument)
 
Glasplade (et stående dokument)
 
Fremfører (et liggende dokument)
 
Glasplade (et liggende dokument)
Du skal også i kopieringsindstillingerne sørge for, at <Orientering af originalindhold> er indstillet korrekt. Grundlæggende kopieringsfunktioner
I dette afsnit beskrives, hvordan du ilægger fortrykt papir i den rigtige retning. Se Grundlæggende metode ved ilæggelse af papir for at få en beskrivelse af den generelle fremgangsmåde for ilægning af papir i papirskuffen eller universalbakken.
Dette afsnit beskriver, hvordan du ilægger fortrykt papir, når du udfører 1-sidet kopiering/printning. Når du udfører 2-sidet kopiering/printning ved hjælp af fortrykt papir, skal du ilægge papir ved at fortolke, at indikationerne i dette afsnit, der henviser til papirets side, betyder det modsatte.
For at sikre, at der printes på den rigtige side af fortrykt papir, uanset om der er tale og en- eller tosidet printning, kan du bruge følgende indstillingsmetoder.
Hvor papirtypen angives, hver gang du printer: Ilæg det papir, der er registreret med "Fortrykt papir" og indstillet til <Til> i <Adm.indstillinger for papirtype>, angiv papirtypen, og udskriv.
Hvor papirmagasinet angives, hver gang du printer: læg papir i papirmagasinet, for hvilket <Skift papirfremføringsmetode> er indstillet til <Printsidepriori.>, angiv det pågældende papirmagasin, og print.
En korrekt måde at ilægge fortrykt papir, når "Fortrykt papir" er indstillet til <Til> i <Adm.indstillinger for papirtype>, eller når <Skift papirfremføringsmetode> er indstillet til <Printsidepriori.>
Papirskuffe: logoet skal vende nedad
Andet papirmagasin end papirskuffen: logoet skal vende opad

Ilægning af papir med logoer i papirskuffen

Ilægningsmetoden varierer, afhængigt af om retningen af papiret med trykt logo er stående eller liggende. Ilæg papiret med siden med logoet (den side, der skal udskrives på) opad, som det ses i følgende illustrationer.
Papir i stående retning
 
Udskrivningsresultaterne
 
 
 
 
 
 
Papir i liggende retning (udskrivning)
 
Udskrivningsresultaterne
 
 
 
 
 
 
Papir i liggende retning (kopiering)
 
Udskrivningsresultaterne
 
 
 

Ilægning af papir med logoer i universalbakken

Ilægningsmetoden varierer, afhængigt af om retningen af papiret med trykt logo er stående eller liggende. Ilæg papiret med siden med logoet (den side, der skal udskrives på) nedad, som det ses i følgende illustrationer.
Papir i stående retning
 
Udskrivningsresultaterne
 
 
 
 
 
 
Papir i liggende retning (udskrivning)
 
Udskrivningsresultaterne
 
 
 
 
 
 
Papir i liggende retning (kopiering)
 
Udskrivningsresultaterne
 
 
 
7HY0-022