Angivelse af papirformat og papirtype i papirskuffen

1
Læg papiret i papirskuffen. Grundlæggende metode ved ilæggelse af papir
Hvis <Bekræft ved ilægning af papir i papirskuffe> er indstillet til <Til> , vises skærmen <Papirindstillinger>, når papirskuffen sættes ind i maskinen. <Bekræft ved ilægning af papir i papirskuffe>
Hvis <Bekræft ved ilægning af papir i papirskuffe> er indstillet til <Fra>, skal du trykke på  (Indstill./Registrer)  <Præferencer> <Papirindstillinger> <Papirindstillinger> for at få vist skærmen <Papirindstillinger>.
2
Tjek det papirformat, der vises.
Papirkilderne repræsenteres henholdsvist af følgende ikoner. Bemærk, at indikationerne på papirkilde varierer, afhængigt af de installerede ekstraudstyr.
: Papirskuffe 1
: Papirskuffe 2
: Papirskuffe 3
: Papirskuffe 4
Hvis det viste papirformat er anderledes end det ilagte papirformat, er papiret sikkert ikke lagt korrekt i. Ilæg papiret igen.
3
Hvis det viste papirformat/den viste type afviger fra det ilagte papirformat/den ilagte type, skal du vælge den papirkilde, som papiret er lagt i, og trykke på <Indstil>.
4
Vælg papirformatet, og tryk på <Næste>.
Ved ilægning af papir med brugerdefineret format
5
Vælg papirtypen, og tryk på <OK>.
Hvis den ilagte papirtype ikke vises korrekt, skal du trykke på <Detalj. indstil.> for at vælge på en liste.
Hvis papirtypen for det papir, du har lagt i, ikke er angivet på skærmbilledet Detaljeret Indstilling, kan du registrere det på listen over papirtyper. Administrationsindstillinger for papirtype
6
Tryk på <OK>.
7HY0-02F