Elementer, der vises på <Hjem>-skærmen

I dette afsnit beskrives de elementer, der vises på <Hjem>-skærmen.

Funktionsknapper

Disse knapper gør det muligt at åbne skærme med de grundlæggende funktioner som f.eks. "Kopi" og "Scan og send".
Når ofte anvendte indstillinger og destinationer er registreret som <Personlig>/<Delt>, bliver de tilføjet som knapper.
Når du trykker på og holder en knap nede, vises de indstillinger, der er relateret til knappen.

Denne knap gør det muligt at tilpasse og administrere <Hjem>-skærmen. Du kan også vise menuen ved at trykke på og holde baggrunden nede.
Når du tilpasser <Hjem>-skærmen, kan du ændre baggrunden og knapstørrelsen. Administrationsindstillinger gør det muligt at vise/skjule tidslinjen osv. Tilpasning af <Hjem>-skærmen
Du kan også vise <Menu> ved at trykke på og holde baggrunden nede på <Hjem>-skærmen.

<Log på>/<Log ud>

Du kan logge på/ud ved at trykke på denne knap. Logge på maskinen

 (Indstill./Registrer)

Du kan vise <Indstill./Registrer>-skærmen ved at trykke på denne knap.

<Tidslinje>

Du kan vise indstillingshistorikken og meddelelser for visse funktioner. Få flere oplysninger under Specifikationer for visning af tidslinje.

 (Status Monitor)

Du kan kontrollere printstatussen, statussen for faxafsendelse/-modtagelse, brugshistorik osv. Indstillingen giver dig også mulighed for at kontrollere den resterende mængde papir og toner, fejlstatussen osv. Brug af touchpanelet

Knapvisningsområde

Følgende tre typer knapper vises fra venstre til højre i henhold til maskinens anvendelsesstatus og -tilstand. De viste knapper afviger i henhold til din maskinmodel og dens tilvalgte udstyr.
Knap til fjernelse af USB-hukommelse
: Skærm til bekræftelse af fjernelse af hukommelsesmedie
Knap til proceduren for gendannelse/udskiftning/forsyning
: Skærm til proceduren for afhjælpning af papirstop
: Skærm til proceduren til afhjælpning af hæfteklammestop eller skærm til procedure til udskiftning af hæfteklammepatron
: Skærm til proceduren for udskiftning af tonerpatron
: Skærm til proceduren for udskiftning af beholder til overskudstoner
: Skærm til proceduren for fjernelse af hæfteaffald/hulleaffald/beskæringsaffald
: Skærm til proceduren for udskiftning af erstatningsdel
<Skift Sprog/tastaturskift>-knap
: Skærm til skift af visning af sprog/tastatur

Statusvisningsområde

Statussen for maskinen, processer, afvikles, fejl osv., der vises via meddelelser og ikoner. Modforholdsregler for hver meddelelse

Taltaster ([0] til [9], [*], [#])

Tryk på disse for at indtaste talværdier, *, og #. Indtastning af tegn

 (Nulstil)

Tryk for at annullere indstillingerne og gendanne de indstillinger, der var angivet tidligere.

 (Start)

Tryk for at påbegynde kopiering eller scanning af dokumenter. Du kan justere den nødvendige berøringstid for igangsættelse af startprocessen. <Genkendelsesforsinkelse for berøring af starttast>

 (Slet)

Anvendes til sletning indtastede værdier eller tegn.

/

Tryk for at udvide eller indsnævre området for de numeriske taster, som vises på skærmen.
 til  vises på andre skærme end skærmen <Hjem>.
7HY0-025