Finishing med sætsortering/staksortering

 
Ved kopiering af to eller flere kopier fra fremføreren kan du vælge sætsortering eller staksortering som rækkefølge for dit output. Vælg "Sætsortér" for at printe i fortløbende siderækkefølge. Vælg "Staksortér" for at printe sæt med hver side, som eksempel 10 ark med den første side, 10 ark med den anden side osv.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Kopi> . <Hjem>-skærmen
3
Tryk på <Tilvalg> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende funktioner
4
Tryk på <Finishing> .
5
Tryk på <Sætsortér (Sideorden)> eller <Staksortering (samme sid.)>.
6
Tryk på <OK>  <Luk>.
7
Tryk på  (Start).
Kopiering starter.
Afhængigt af papirtypen kan du ikke anvende finishing-funktioner. Hardwarespecifikationer
Ved anbringelse af originalen på glaspladen
Hvis du trykker på <Tilvalg>  <Jobopbygning> på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner, kan du bruge funktionen Sætsortering/Staksortering, også selvom originalen er anbragt på glaspladen.
Indsæt en jobseparator mellem hver side ved output med staksortering
Hvis du vælger <Staksortering (samme sid.)>, kan du indsætte en jobseparator mellem hver gruppe. For flere informationer kan du se <Jobseparator mellem grupper>. <Kopi>  <Jobseparator mellem grupper>
Når du konfigurerer indstillinger i <Se gemte filer>
Du kan kun benytte finishing-funktioner ved print af PDF- eller XPS-filer.
7HY0-048