Modtagelse af faxer

Dette afsnit beskriver metoder til modtagelse af fax og opsætning af maskinen til modtagelse af fax. Du er nødt til at fuldføre nogle procedurer for at anvende faxfunktionerne før angivelse af indstillingerne for modtagelse. Indstilling af metode til faxmodtagelse
Maskinen kan printe modtagne faxdokumenter på størrelserne A4 eller brevpapir. Hvis modtagne faxdokumenter printes på andre papirstørrelser, bliver en del af siden muligvis ikke printet, eller en side bliver printet på to separate ark papir.

Metoder til modtagelse af fax

Maskinen stiller følgende modtagelsesmetoder til rådighed. Vælg den metode, der passer bedst til dine behov, og sæt den derefter op ved at følge proceduren i <Modtagestatus>.
<Auto modt.>
Tilegnet modtagelse af fax
Maskinen modtager fax automatisk. Selv hvis nogen ringer til dig, kan du ikke tale med den, der ringer op.
<Fax/tlf-autoomskifter>
Når opkaldet er en fax
Maskinen modtager faxen automatisk.
Når opkaldet er et telefonopkald
Der kommer et indgående opkald. Tag håndsættet for at besvare opkaldet.
Du skal tilslutte din telefon eller det ekstra håndsæt til maskinen på forhånd.
<Telefonsvarer>
Når opkaldet er en fax
Når der kommer et indgående opkald, modtager maskinen faxen automatisk.
Når opkaldet er et telefonopkald
Telefonsvareren går på og gør det muligt for den, der foretager opkaldet, at lægge en meddelelse. Hvis du tager håndsættet, inden telefonsvareren går i gang med at optage en meddelelse, kan du tale med den person, som ringer op.
Du skal tilslutte din telefonsvarer til maskinen på forhånd.
Indstil telefonsvareren til at svare efter nogle få ringesignaler.
Vi anbefaler, at du inkorporerer omkring 4 sekunders stilhed i begyndelsen af meddelelsen eller indstille den maksimale optagetid til 20 sekunder.
<Manuel modtagelse>
Når opkaldet er en fax
Der kommer et indgående opkald. Tag håndsættet. Hvis du hører et bip, skal du vælge  (Hjem)  <Fax>  <Lagt på>  <Modt-Start> for at modtage fax.
Når opkaldet er et telefonopkald
Der kommer et indgående opkald. Tag håndsættet. Hvis du ikke hører et bip, skal du starte din samtale.
Du skal tilslutte din telefon eller det ekstra håndsæt til maskinen på forhånd.
Du kan indstille maskinen til automatisk at modtage fax, når der kommer et indgående opkald inden for en angiven tidsramme. <Skift til Auto RX>
<Net-switch>*1
Maskinen skelner mellem fax og telefonopkald. Denne tilstand er kun tilgængelig i bestemte lande og kræve abonnement hos en netværksudbyder.
Du skal tilslutte din telefon eller det ekstra håndsæt til maskinen på forhånd.
*1 Angiver elementer, der muligvis ikke vises på skærmen Indstillinger/Registrering alt efter område.
Alt efter hvilken type telefon der er tilsluttet til den, er maskinen muligvis ikke i stand til at sende eller modtage fax korrekt.
Hvis du tilslutter en ekstern telefon med faxfunktioner, skal du indstille den til ikke at modtage fax automatisk.
Hvis du tager telefonrøret og hører et bip, er opkaldet en fax. Du kan modtage faxen kun ved brug af telefonen til at indtaste et bestemt ID-nummer. <Fjernmodtagelse>
Du kan spare papir, når du printer.
Du kan inkludere oplysninger, som f.eks. modtagelsestidspunkt, ved printning af modtagne dokumenter. <Print fodnote på modtaget side>
Hvis du indstiller maskinen til at tjekke et modtagelsespassword ved kommunikation med underadresser, kan du forhindre, at maskinen modtager spamfaxer. <Modtagepassword>
Hvis du indstiller <Videresend midlertidigt gemt fil i Huk.modt.boksen> til <Ja>, kan du videresende modtagne dokumenter til maskinens lagerplacering (hukommelsesmodtagelsesboks), hvis de ikke kan printes på grund af papirstop eller mangel på papir. I dette tilfælde indstilles <Faxhukommelseslås>/<Brug I-faxhukommelseslås> automatisk til <Til>, og videresendte dokumenter kan kontrolleres på skærmen. Videresendte dokumenter kan printes senere. (Lagring af modtagne dokumenter i maskinen (Hukommelsesmodtagelse)) Hvis du vil gå tilbage til normal printning, skal du indstille <Faxhukommelseslås>/<Brug I-faxhukommelseslås> til <Fra>.
7HY0-04X