Kontrol af antal sider for Kopi/Print/Fax/Scanning

På touchpanelet kan du tjekke det samlede antal sider for kopiering, faxning, scanning og printning.
1
Tryk på  (Tæller/Enhedsinformation).
Betjeningspanel
2
Tjek det samlede antal kopierede, scannede og printede sider.
Hvis du vil tjekke det samlede antal sider, der er scannet og sendt, skal du trykke på <Tællertjek sendt/fax>.
Tryk på <Overvågn.tjeneste>  <Kommunikationstest> for at kontrollere kommunikation med den eksterne overvågningsserver. Når denne funktion udføres, sendes information om maskinen periodisk til den eksterne overvågningsserver. Det er nødvendigt at aktivere kommunikation mellem maskinen og den server, der leverer tjenesten, for at bruge denne funktion.
Du kan printe en liste, der viser antallet af sider, der er anvendt til kopiering, printning, scanning og faxning.
Du kan også tjekke tællerinformationerne for hver AddOn. Tryk på <Kontrollér AddOn-tællr> på skærmen i trin 2. Hvis du trykker på <Enhedsinfo./Andet> <Tjek Enhedskonfigurering> på samme skærm, kan du tjekke de tilvalg, der er installeret på maskinen.
For information om betingelserne for optælling skal du kontakte din forhandler eller servicerepræsentant.
7HY0-0HE