Printning af rapporter og lister

Du kan printe rapporter og lister for at tjekke informationer, som f.eks. det samlede antal kopierede sider, kommunikationsresultater og maskinindstillinger.

Printning af en rapport med antallet af kopierede og printede sider

Tællerrapport
Du kan printe en rapport for at tjekke det samlede antal af alle kopierede og printede sider samt det samlede antal scannede og faxede sider.
Liste over sidetælling
Du kan printe en liste for at tjekke det samlede antal sider*, der er kopieret, printet og scannet for hvert afdelings-ID. For at printe denne liste skal du logge på med administratorrettigheder. Logge på maskinen
* I denne rapport er antallene baseret på kopierede eller printede eksemplarer af siden. Som eksempel er antallet 1, hvis du printer på én side af papiret, og antallet er 2, hvis du printer på begge sider af papiret.

Printning af en liste med brugshistorik

Når du trykker på  (Status Monitor), vises skærmen Status Monitor, hvor du kan kontrollere brugshistorikken for hver funktion som f.eks. kopiering, printning, afsendelse af E-mail, afsendelse/modtagelse af fax/I-fax osv. På denne skærm kan du også printe brugshistorikken for hver funktion.
Hvis "NG" vises i kolonnen "RESULTAT" på den printede liste, skal du tjekke det trecifrede nummer efter "#" for at finde årsagen og løsningerne.
Hvis  (Indstill./Registrer) <Enhedsindstillinger> <Enhedsadministration> <Begræns adgang til andre brugerjob> er indstillet til <Til>, vises andre opgaver end dem for den bruger, der er logget ind, som ”***” og kan ikke betjenes. Hvis du logger ind med administratorrettigheder vises opgaverne for alle brugere.
1
Tryk på  (Status Monitor).
2
Vis brugshistorikken for hver funktion, og print en liste.
Kopi/printlog
Sende/modtagelog
Faxsende/modtagelog
Lagringslog

Printning af en rapport med kommunikationsresultater

Du kan printe en liste med resultater for afsendelse/modtagelse af fax, e-mail eller I-fax og resultater for lagring af elementer på filserveren. Der er indstillet, at der automatisk printes en rapport, eller at den kun printes, når der opstår en fejl. Men du kan ændre indstillingen til kun at printe på et angivet tidspunkt eller til slet ikke at printe. Derudover kan du sende rapporten til en angiven modtager som en CSV-fil.
Hvis "NG" vises i kolonnen "RESULTAT" på den printede liste, skal du tjekke det trecifrede nummer efter "#" for at finde årsagen og løsningerne.
Hvis  (Indstill./Registrer) <Enhedsindstillinger> <Enhedsadministration> <Begræns adgang til andre brugerjob> er indstillet til <Til>, vises andre opgaver end dem for den bruger, der er logget ind, som ”***” og kan ikke betjenes. Hvis du logger ind med administratorrettigheder vises opgaverne for alle brugere.
Kommunikationsstyringsrapport
Du kan konfigurere maskinen til automatisk at printe rapporten eller sende den som en CSV-fil til de modtagere, der er registreret i adressebogen, når det angivne antal kommunikationsresultater, inklusive sendte eller modtagne faxer, e-mails og I-faxer samt elementer gemt på filserveren er nået. Du kan også konfigurere maskinen til at printe rapporten eller sende den som en CSV-fil på et angivet tidspunkt.
TX-resultatrapport
Du kan konfigurere maskinen til automatisk at printe rapporten med senderesultater, inklusive sendte faxer, e-mails og I-faxer samt elementer gemt på filserveren. Du kan også konfigurere indstillingen til kun at printe rapporten, hvis der opstår en fejl. Du skal logge ind med administratorrettigheder for at printe denne rapport.
Faxaktivitetsrapport
Du kan konfigurere maskinen til automatisk at printe en rapport ved faxaafsendelse og -modtagelse eller sende den som en CSV-fil til modtagere, der er registreret i adressebogen, når det angivne antal afsendte eller modtagne faxer er nået. Du kan også konfigurere maskinen til at printe rapporten eller sende den som en CSV-fil på et angivet tidspunkt.
Rapport over resultat af faxafsendelse
Du kan konfigurere maskinen til automatisk at printe rapporten, hver gang der sendes en fax. Du kan også konfigurere indstillingen til kun at printe rapporten, hvis der opstår en fejl.
Fax RX Result Report
Du kan indstille, at der automatisk printes en Fax RX-resultatrapport, hver gang der modtages en fax. Du kan også indstille, at rapporten kun printes, hvis der opstår en fejl.
Fortrolig faxboks-modtagerapport
Du kan konfigurere maskinen til automatisk at printe rapporten, når en modtaget fax gemmes i den fortrolige faxboks. Du kan også konfigurere indstillingen, så rapporten ikke printes.
Printerrapport
Du kan printe en rapport over printerfunktioner, som f.eks. skrifttypelisten og statussen.

Printning af en liste over indstillinger

Informationer og indstillinger, der er registreret i maskinen, som f.eks. registrerede modtagere, sende-/modtageindstillinger, faxindstillinger, videresendelsesbetingelser mv., kan printes som en liste.
Adresselister
Du kan printe en liste over de modtagere, der er registreret i adressebogen eller på hurtigkaldstasterne.
Brugers sende/modtage-dataliste
Du kan printe en liste med de indstillinger, der er konfigureret for <Send> og <Modtag/videresend> under  (Indstill./Registrer).
Faxbrugers dataliste
Du kan printe en liste med indstillinger, der er konfigureret for faxfunktionen, ved at bruge <Send> og <Modtag/videresend> under  (Indstill./Registrer).
Indstillinger for videresendelse
Du kan printe en liste med de indstillinger, der er konfigureret for videresendelse af fax og I-fax, ved hjælp af <Modtag/videresend> under  (Indstill./Registrer). Du skal logge ind med administratorrettigheder for at printe denne liste.
Liste med netværksindstillinger
Du kan printe en liste med de indstillinger, der er konfigureret for <Netværk> i <Præferencer> under  (Indstill./Registrer).
Liste med systeminformationer
Du kan udskrive en rapport indeholdende information om applikationerne og nogle af systemapplikationerne, der er installeret på maskinen. Du skal logge ind med administratorrettigheder for at printe denne liste.
Liste med LDAP-serverregistrering
Du kan printe en liste med de LDAP-serverindstillinger, der er registreret i maskinen. Du skal logge ind med administratorrettigheder for at printe denne liste.
Liste over IPSec-politikker
Du kan printe en liste med de IPSec-politikindstillinger, der er registreret i maskinen. Du skal logge ind med administratorrettigheder for at printe denne liste.

Printning af rapporter over anvendelsesstatus for forbrugsvarer

Du kan printe rapporter over status på forbrugsvarer og status for anvendelse af tonerpatroner.
Rapport over status for forbrugsstoffer
Du kan kontrollere rapporterne over status for forbrugsstoffer i maskinen.
Rapport over log for tonerpatron
Du kan kontrollere rapporterne over status for anvendelse af tonerpatroner.
7HY0-0HF