Kontrol af den resterende mængde forbrugsstoffer

Når du trykker på  (Status Monitor), vises skærmbilledet Status Monitor, så du kan tjekke tonerniveauet eller andre statusindikationer.
Du kan tjekke den resterende mængde af forbrugsstoffer fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Kontrol af maskinens status

Tjekker den resterende tonermængde

Det anbefales, at du tjekker den resterende tonermængde før påbegyndelse af et stort printningsjob for at finde ud af, om du skal klargøre en ny tonerpatron eller ej.
Tryk på (Status Monitor)  <Forbrugsstoffer/Andet> , og kontrollér niveauet for resterende toner.

Tjek af resterende plads i beholder til overskudstoner

Det anbefales, at du tjekker, hvor meget plads der er tilbage i beholderen til overskudstoner, før du udfører et stort job, for at finde ud af, om du skal klargøre en ny beholder til overskudstoner eller ej.
Tryk på  (Status Monitor) <Forbrugsstoffer/Andet> , og tjek <Overskudstoner>.

Kontrol af den detaljerede status for forbrugsstoffer

Kontrol af den detaljerede status for forbrugsvarer
Tryk på  (Status Monitor)  <Forbrugsstoffer/Andet>  <Kontrollér forbrugsstof.>.

<Toner/Overskudstoner>-skærmen


7HY0-0H2