Begrænsning af printning fra en computer

Du kan begrænse printning fra en computer (Printning fra en computer), så kun bestemte dokumenttyper kan printes. Du kan også konfigurere maskinen, så dokumenter først printes, når de godkendes på maskinen (Printning af dokumenter, der er tilbageholdt i maskinen).
Administrator- eller enhedsadm.-rettigheder er nødvendige for at kunne konfigurere disse indstillinger.

Forhindring af printning fra en computer

Du kan forhindre, at brugere printer dokumenter fra en computer.
 (Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>  <Begræns printerjob>  <Til>  Vælg begrænsningsundtagelserne  <OK>

Konfiguration af indstillinger for tvungen hold i printning

 
Når der printes dokumenter fra en computer, kan du tilbageholde printdata i maskinen og forhindre, at dokumenter bliver printet med det samme (Printning af dokumenter, der er tilbageholdt i maskinen). Du kan konfigurere indstillinger, så printning ikke kan udføres, før brugeren er autoriseret på maskinen, noget der sikrer større sikkerhed og nedsætter risikoen for, at andre personer ser eller fejlagtigt fjerner følsomme dokumenter. Administratorrettigheder er nødvendige for at kunne konfigurere disse indstillinger.
1
Tryk på  (Indstill./Registrer).
2
Tryk på <Funktionsindstillinger>  <Print>  <Tvungen Hold>.
3
Tryk på <Til>, indstil de nødvendige betingelser, og tryk derefter på <OK>.
Du kan indstille detaljerede betingelser for at holde printjobs, som f.eks. brugeren eller IP-adressen. Hvis der ikke er angivet nogen betingelser, holdes alle printjob tilbage, med undtagelse af job fra brugere, der ikke er identificeret. Hvis der ikke er angivet nogen betingelser, og der modtages et printjob fra en bruger, der ikke er identificeret, bliver det annulleret uden at blive holdt tilbage.
Indstilling af betingelser for at holde dokumenter
Konfiguration af detaljerede indstillinger for tvunget stop i printning
Du kan konfigurere detaljerede indstillinger for dokumenter, der holdes til printning, som f.eks. hvor længe de skal gemmes, og hvordan de skal vises. <Print>
7HY0-09F