Konfiguration af brugerindstillinger for universelt print

Konfigurér disse indstillinger, hvis du ønsker at styre godkendte brugere gennem brugergodkendelse og deres tilknyttede universelle printopgaver. Universelt print kan stadig køres uden at konfigurere disse indstillinger.

Indstillet af brugeren

1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Indstillinger/Registr.] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Klik på [Brugeradministration]  [Godkendelsesadministration].
4
Indtast [Brugernavn til Universal Print:] i [Oplysninger til Universal Print].
I [Brugernavn til Universal Print:] skal du indtaste den anvendte E-mailadresse eller det anvendte telefonnummer på Microsoft 365-kontoen.

Indstillet af administratoren

1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Indstillinger/Registr.] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Klik på [Brugeradministration]  [Godkendelsesadministration].
4
Klik på [Redigér...] for den bruger, der skal indstilles.
Hvis brugeren af universelt print ikke er registreret
Klik på [Tilføj bruger], og registrér brugeroplysninger. Ved registrering af brugeroplysninger skal du indtaste [Brugernavn til Universal Print:] i [Oplysninger til Universal Print].
5
Indtast [Brugernavn til Universal Print:] i [Oplysninger til Universal Print].
I [Brugernavn til Universal Print:] skal du indtaste den anvendte E-mailadresse eller det anvendte telefonnummer på Microsoft 365-kontoen.
6
Klik på [Opdat.].

Indstillet af administratoren ved hjælp af CSV-fil

Du kan knytte brugere af brugergodkendelse til en Microsoft 365-konto ved redigering af en CSV-fil.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Indstillinger/Registr.] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Klik på [Brugeradministration]   [Godkendelsesadministration]   [Indstillinger for Universal Print].
4
Klik på [Start eksport].
Hvis der ikke er brugeroplysninger, som er knyttet til en Microsoft 365-konto, kan du ikke konfigurere indstillingerne ved hjælp af en CSV-fil. Klik på [Tilføj tilknytning ...], tilføj den tilknyttede bruger, og klik derefter på [Start eksport].
5
Redigering af den eksporterede CSV-fil
Indtast et registreret brugernavn i ”mcp_uid”.
I ”azureaccount_name” skal du indtaste den anvendte E-mailadresse eller det anvendte telefonnummer på Microsoft 365-kontoen.
6
Klik på [Importér...], og angiv filen, der blev redigeret i trin 5.
7
Klik på [Start import].
Hvis godkendelsesmetoden er indstillet til [Picture Login], og [Brugergodkendelsesmetode:] er indstillet til [Registrér automatisk, når et job modtages], registreres følgende oplysninger som brugeroplysningerne for den opgave, der udføres af Microsoft 365-kontoen, der kaldes ”user1@example.com”.
Indstillinger, der er registreret i brugerdatabasen
Brugernavn: bruger1@example.com
Indstillinger for universelt print
Brugernavn: user1
Microsoft 365-konto: example.com
Oplysninger, der vises på logonskærmen for billedlogon
bruger1
example.com
Indstilling af <Tillad brug af @ i Brugernavn> til <Til> gør det muligt for dig at registrere ”user1@example.com” som brugernavn. <Tillad brug af @ i Brugernavn>
Når du udskriver, skal du vælge ”user1@example.com” på betjeningspanelet for at logge på , vælg <Print> udfør printning.
7HY0-069