<Brugeradministration>

Du kan konfigurere disse indstillinger for administration af maskinens brugere med en applikation til brugergodkendelse.
<Skift password>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Brugerne, der er registreret i maskinen, kan ændre egne login-passwords. Denne indstilling vises ikke for brugere, der er logget på med administratorrettigheder.
<Registrér/Redigér godkendt bruger>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Vælg at registrere brugere i maskinen, og angiv brugerinformationer, som f.eks. passwordet og rettighedsniveauet. Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed
<Brug brugergodkendelse>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Vælg, om du vil aktivere funktionen til personlig godkendelsesadministration. Du kan også vælge, hvilke login-metoder der skal anvendes til brugergodkendelse. Konfiguration af brugerloginmetoder og godkendelsesenheder
<Antal caches for indloggede brugere>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>  <Godkendelse vha. tastatur>
Vælg, om du vil vise navnene på de brugere, der tidligere loggede ind, på en dropdown-liste på skærmbilledet til login. Vælg <0> for at skjule login-historikken, og vælg <1> for kun at vise navnet på den senest indloggede bruger. Konfiguration af brugerloginmetoder og godkendelsesenheder
<Vis knap til at ændre password i Indstillingsmenuen>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>  <Godkendelse vha. tastatur>
Vælg, om du vil tillade brugere at ændre passwords ved at bruge  i øverste højre hjørne af login-skærmen. Konfiguration af brugerloginmetoder og godkendelsesenheder
<Brug numeriske taster til godkendelse>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>  <Godkendelse vha. tastatur>
Hvis brugernavnet og passwordet kun består af tal, kan godkendelse kun ske med taltasterne.
<Indstilling for visning af Login-skærm>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Angiv, hvornår skærmbilledet til login skal vises, ved at vælge enten "når du starter brug af maskinen" eller "når der trykkes på en funktionsknap". Hvis du vælger "når der trykkes på en funktionsknap", kan du angive de funktioner, der kræver bruger-login. Angivelse af hvornår skærmbilledet til login skal vises
<Funktioner, der skal begrænses>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Vælg, om du vil begrænse brug af bestemt funktioner, når personlig godkendelsesadministration er aktiveret. Konfiguration af brugerloginmetoder og godkendelsesenheder
<Begræns job fra fjernenhed uden brugergodkendelse>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Vælg, om du vil anvende personlig godkendelsesadministration til printning, faxning og fjernscanning via en computer. Brug af personlig godkendelse til administration af printning/faxning/fjernscanning via en computer
<Standardrolle, når der registreres en bruger>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Vælg den rolle, der anvendes på brugere i tilfælde, som f.eks. når der ikke er indstillet nogen rettigheder. Konfiguration af brugerloginmetoder og godkendelsesenheder
<Match case for brugernavn>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Vælg, om brugernavne er case-sensitive.
<Tillad brug af @ i Brugernavn>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Godkendelsesadministration>
Vælg, om du vil tillade, at "@" kan anvendes i brugernavne.
<Indstillinger for informationer til systemadm.>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Brugeradministration>
Indstil maskinens systemadministratoroplysninger. Ændring af systemadministrator-ID'et og -PIN-koden
<Administration af Afdelings-ID>
 (Indstill./Registrer)  <Enhedsindstillinger>  <Brugeradministration>
Vælg, om du vil administrere brugere i grupper ved at knytte brugere til afdelings-ID'er. Konfiguration af indstillinger for administration af afdelings-ID
7HY0-0FE