Konfiguration af godkendelsesfunktioner

Du kan konfigurere bruger-login-metoder, godkendelsesenheder og andre godkendelsesfunktioner baseret på dit systemmiljø og dine behov. Du kan også angive, hvor længe skærmbilledet til login vises.

Konfiguration af brugerloginmetoder og godkendelsesenheder

Angiv bruger-login-metoder (Login-metode) og godkendelsesenheder (Godkendelsesenhed). Bemærk, at godkendelsesenhederne skal være indstillet, inden du konfigurerer indstillingerne herunder.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Indstillinger/Registr.] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Klik på [Brugeradministration]  [Godkendelsesadministration].
4
Klik på [Grundlæggende indstillinger]  [Redigér ...].
5
Vælg afkrydsningsfeltet for [Brug brugergodkendelsesfunktionen], og angiv de nødvendige indstillinger.
Vælg de loginmetoder, du vil anvende, og angiv detaljerede indstillinger, som f.eks. indstillinger for godkendelsesenheder.
Brug af godkendelse med tastatur
Konfiguration af detaljerede indstillinger for godkendelsesfunktioner
6
Klik på [Opdatér].
7
Genstart maskinen. Genstart af maskinen
Den godkendelsesmetode, der er valgt for [Webtjeneste til godkendelsesmetode:], anvendes også, når personlig godkendelse sker ved hjælp af software til styring af adressebog. <Import/Eksport fra Address Book Management-softw.>

Angivelse af hvornår skærmbilledet til login skal vises

Du kan angive, hvornår skærmbilledet til login skal vises, ved at vælge enten "når du starter brug af maskinen" eller "når der trykkes på en funktionsknap". Hvis du vælger "når der trykkes på en funktionsknap", kan du angive de funktioner, der kræver bruger-login. Funktioner, der ikke er angivet, er tilgængelige for ikke-registrerede brugere.
1
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Start af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
2
Klik på [Indstillinger/Registr.] på portalsiden. Skærmbilledet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
3
Klik på [Brugeradministration]  [Godkendelsesadministration].
4
Klik på [Indstillinger for kontrolpanel]  [Redigér ...].
5
Rediger indstillingerne efter behov.
[Indstillinger for login]
I [Vis loginskærm:] skal du vælge indstillingen, når skærmbilledet til login vises.
Hvis du har valgt [Vis loginskærm, når der vælges funktioner, der kræver godkendelse], skal du også vælge de funktioner, loginskærmbilledet skal vises for.
Hvis du ændrer denne indstilling, kan <Begræns adgang til andre brugerjob> indstilles til <Til>. Forholdet mellem indstillingerne angives nedenfor. <Begræns adgang til andre brugerjob>
Når afkrydsningsfeltet [Vis loginskærm, når enheden tages i drift] er markeret:
<Kopi/Print>, <Send> og <Gem> i <Begræns adgang til andre brugerjob> indstilles til <Til>
Når afkrydsningsfeltet [Vis loginskærm, når der vælges funktioner, der kræver godkendelse] er markeret, og afkrydsningsfeltet [Kopi], [Se gemte filer] eller [Print] er markeret i [Vælg funktion, der skal kræve godkendelse]:
<Kopi/Print> i <Begræns adgang til andre brugerjob> indstilles til <Til>
Når afkrydsningsfeltet [Vis loginskærm, når der vælges funktioner, der kræver godkendelse] er markeret, og afkrydsningsfeltet [Fax] eller [Scan og send] er markeret i [Vælg funktion, der skal kræve godkendelse]:
<Send> i <Begræns adgang til andre brugerjob> indstilles til <Til>
Når afkrydsningsfeltet [Vis loginskærm, når der vælges funktioner, der kræver godkendelse] er markeret, og afkrydsningsfeltet [Scan og gem] er markeret i [Vælg funktion, der skal kræve godkendelse]:
<Gem> i <Begræns adgang til andre brugerjob> indstilles til <Til>
Hvis du vil indstille <Begræns adgang til andre brugerjob> til <Fra>, skal du indstille det til <Fra>, efter denne indstilling er fuldført.
[Baggrundsindstillinger for loginskærm]
Du kan angive et baggrundsbillede for skærmbilledet til login.
6
Klik på [Opdatér].
7HY0-08E