Verificarea stării şi a jurnalelor

Puteţi utiliza IU la distanţă pentru a verifica starea documentelor care aşteaptă să fie procesate, precum şi jurnalele pentru documentele care au fost procesate. Puteţi verifica, de asemenea, starea aparatului, cum ar fi informaţiile despre erori şi cantitatea de consumabile rămasă.
Când se utilizează gestionarea autentificărilor personale, puteţi să restricţionaţi dreptul unor utilizatori de a efectua operaţii cu lucrările altor utilizatori, pe ecranul <Monitor Statut>. <Restricţionare Acces la Lucrările altor Utilizatori>

Verificarea stării copiilor/imprimărilor

Puteţi verifica starea documentelor care aşteaptă să fie copiate sau imprimate. Puteţi, de asemenea, să prelucraţi un document înaintea celorlalte sau să anulaţi un document.
Porniţi IU la distanţă  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] de la [Copy/Print]

Selectarea funcţiei

Selectaţi funcţia pe care doriţi să o verificaţi şi faceţi clic pe [Display].

Butoane pentru operaţii

[Cancel]: Copierea sau imprimarea este anulată. Documentul anulat este şters şi nu poate fi recuperat.
[Print Next]: Documentul este prelucrat imediat după finalizarea documentului curent.
[Pause]: Documentele care sunt în curs de imprimare de la un computer sunt oprite. Nu puteţi opri documentele care sunt în curs de copiere. Apăsaţi [Resume] pentru a relua imprimarea unui document care a fost oprit.

Pictograma Document

Faceţi clic pe pictogramă pentru a afişa informaţiile detaliate despre document.

Verificarea stării documentelor trimise/primite

Puteţi verifica starea faxurilor şi a e-mailurilor care aşteaptă să fie trimise, a faxurilor care au fost primite şi a faxurilor care aşteaptă să fie redirecţionate. De asemenea, puteţi anula procesul de trimitere şi de primire a documentelor.
Porniţi IU la distanţă  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] la [Send] sau la [Receive]

Selectarea funcţiei

Selectaţi funcţia pe care doriţi să o verificaţi şi faceţi clic pe [Display].

[Cancel]

Trimiterea sau primirea documentului este anulată. Documentul anulat este şters şi nu poate fi recuperat.

Pictograma Document

Faceţi clic pe pictogramă pentru a afişa informaţiile detaliate despre document.

Verificarea stării documentelor stocare

Puteţi verifica starea documentelor care aşteaptă să fie stocate. De asemenea, puteţi anula procesul de stocare a documentelor.
Porniţi IU la distanţă  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] de la [Store]

[Cancel]

Stocarea documentelor este anulată. Documentul anulat este şters şi nu poate fi recuperat.

Pictograma Document

Faceţi clic pe pictogramă pentru a afişa informaţiile detaliate despre document.

Verificarea jurnalului de lucrări

Puteţi afişa un jurnal pentru documentele care au fost copiate, imprimate, trimise, primite sau stocate.
Porniţi IU la distanţă  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format...]

Datele jurnalului pot fi exportate şi salvate ca fişier CSV (*.csv) pe computer.

Selectarea funcţiei

Selectaţi funcţia pe care doriţi să o verificaţi şi faceţi clic pe [Display]. Funcţiile afişate pot varia în funcţie de modelul aparatului şi de echipamentul opţional.

Verificarea stării aparatului

Puteţi verifica o varietate de informaţii despre aparat, cum ar fi informaţiile despre erori, cantităţile de hârtie şi de toner rămase, informaţiile despre echipamentele opţionale ataşate şi numărul total de pagini care au fost imprimate până acum.
Porniţi IU la distanţă  [Status Monitor/Cancel]  Selectaţi elementul pe care doriţi să îl verificaţi
7SAC-09S