Configurarea setărilor pentru Gestionare ID-uri departamente

Puteţi organiza şi gestiona utilizatorii din grupuri pe baza ID-ului departamentului. Urmaţi procedura de mai jos pentru a configura funcţia Gestionare ID-uri departamente şi a configura aparatul astfel încât să numere paginile utilizate pentru imprimare şi scanare.
Asiguraţi-vă că au fost setate ID-urile de departamente pentru utilizatorii înregistraţi în aparat. Înregistrarea informaţiilor utilizatorului în dispozitivul local
Funcţia Gestionare ID-uri departamente este valabilă numai pentru utilizatorii înregistraţi pe dispozitivul local.
Dacă vă conectaţi ca utilizator cu privilegii de administrator, un ID şi un PIN de manager de sistem sunt alocate automat şi gestionate ca ID de departament.
Dacă funcţia Gestionare ID-uri departamente este activată prin Cititor de carduri pentru copii, se utilizează ID-urile de departamente alocate cardurilor. Prin urmare, nu puteţi înregistra ID-uri de departamente.
Pentru informaţii despre numărul de ID-uri de departamente pe care le puteţi înregistra, consultaţi Funcţii de administrare.
1
Apăsaţi  (Setări/Înregistr.).
2
Apăsaţi <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare ID Departamente>.
3
Apăsaţi <Pornit>.
Gestionare ID Departamente s-a activat.
Pentru a dezactiva funcţia Gestionare ID-uri departamente, apăsaţi <Oprit>.
Înregistrarea ID-urilor şi a PIN-urilor de departamente
4
Apăsaţi <OK>.
Pentru a verifica numerele de pagini
Dacă doriţi să verificaţi numărul total de pagini utilizate de fiecare ID de departament pentru copieri, imprimări şi scanări (inclusiv faxuri), apăsaţi <Totaluri pagini> pe ecranul afişat la pasul 3. Numărul de pagini nu include paginile goale sau imprimările de probă utilizate pentru verificarea unor elemente precum reglarea gradaţiei.
Conectarea utilizând un ID de departament şi un PIN
Prin înregistrarea unui utilizator cu acelaşi nume ca al unui ID de departament, operaţiile de conectare pot fi efectuate utilizându-se un ID de departament înregistrat şi un PIN. Înregistrarea informaţiilor utilizatorului în dispozitivul local
Ecranul de conectare se poate afişa fie când se începe o operaţie, fie după ce se selectează o funcţie. Specificarea momentului în care să se afişeze ecranul de conectare
Schimbarea serviciului de conectare
Aparatul utilizează „User Authentication” (gestionare autentificare personală) ca serviciu de conectare. Totuşi, puteţi să înlocuiţi serviciul de conectare cu „DepartmentID Authentication” utilizând SMS. Modificarea serviciilor de conectare
7SAC-08L