<Gestionare date>

Puteţi să configuraţi setări pentru a utiliza setările aparatului sau datele, precum listele de adrese.
<Import de pe Memorie USB>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Gestionare date>  <Import/Export>
Puteţi importa toate informaţiile despre setări de la un dispozitiv de memorie USB.
<Export către o memorie USB:>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Gestionare date>  <Import/Export>
Puteţi exporta toate informaţiile despre setări într-un dispozitiv de memorie USB.
<Raport rezultat import>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Gestionare date>  <Import/Export>
Selectaţi pentru a imprima un raport cu rezultatele importului.
<Restricţionare Import/Export din Servicii Web>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Gestionare date>  <Import/Export>
Selectaţi dacă restricţionaţi operaţiile de import şi export cu aplicaţii Web, altele decât IU la distanţă.
<Iniţializare toate datele/setările>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Gestionare date>
Selectaţi pentru a restabili toate setările aparatului la valorile implicite din fabrică şi pentru a şterge complet datele stocate în aparat. În mod normal nu este necesară utilizarea acestei setări dar este utilă pentru ştergerea unor informaţii personale sau confidenţiale când dezafectaţi aparatul. Iniţializarea tuturor datelor/setărilor
7SAC-0FJ