<Setări administrare>

Puteţi configura setările legate de gestionarea utilizatorilor, dispozitivelor şi datelor etc., pentru utilizarea sigură şi eficientă a aparatului.
Element
Descriere
Puteţi să configuraţi setările pentru gestionarea utilizatorilor aparatului cu o aplicaţie de autentificare a utilizatorilor.
Puteţi administra informaţiile despre hardware şi operaţiuni, precum şi diverse date necesare la utilizarea funcţiilor aparatului.
Puteţi să înregistraţi licenţe şi să configuraţi setările corelate cu opţiunile de software şi de sistem disponibile pentru aparat.
Puteţi să configuraţi setări pentru a utiliza setările aparatului sau datele, precum listele de adrese.
Puteţi să specificaţi setările aferente funcţiei de autentificare a utilizatorului, parolei şi criptării.
7SAC-0FC