Copiere

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Înregistrare/Editare setări favorite>
<M1> to <M9>:<Înregistrare>, <Redenumire>, <Şterge>, <Verificare conţinut>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
<Afişaţi confirmare pentru setări art. favorite>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Modificare setări implicite>
<Înregistrare>, <Iniţializare>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
<Înregistrare comenzi rapide opţiuni>
Comandă rapidă 1: Fiecare mod, <Orientare conţinut orig.>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
Comandă rapidă 2: Fiecare mod, <2-Feţe>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
Comandă rapidă 3: Fiecare mod, <Densitate>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
Comandă rapidă 4: Fiecare mod, <Copiere card ID>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
Comandă rapidă 5: Fiecare mod, <Setări Favorite>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
<Sortare automată>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
B
Settings/Registration Basic Information
<Reglaje Selectare Culoare pentru Copiere>
<Folosiţi Auto (Color/A-N)>:<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi Policrom>:<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi Monocrom>:<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Folosiţi Două culori>:<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Separator lucrare între grupuri>
<Pornit>, <Oprit>
<Modificare> (Selectare sursă hârtie)
Da
Da
Nu
B
Settings/Registration Basic Information
7SAC-0CK