Tipărire

Pentru informaţii despre elementele („A”, „B”, „C” şi „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultaţi Importul tuturor funcţiilor.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în IU la distanţă
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă
<Memorare forţată>
<Pornit>, <Oprit>
Când este selectată opţiunea <Pornit>:
<Validare/Invalidare>, <Înregistrare>, <Detalii/Editare>, <Şterge>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Perioadă de stocare a lucrării>
10, 20, 30 min, 1, 2, 3, 6, 12 h, 1, 2, 3 zile
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Ştergere lucrare după imprimare>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Includere Domeniu condiţie a recunoşterii utilizat.>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Afişare lucrări alţi Utilizatori>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Restricţionare ştergere lucrări alţi utilizatori>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Potrivire exactă nume utilizator>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări afişare listă lucrări>
<Personal>: <Pornit>, <Oprit>
<Partajat>: <Pornit>, <Oprit>
<Grup>: <Pornit>, <Oprit>
Atunci când două sau mai multe dintre opţiunile personal/partajat/grup sunt setate pe <Pornit>:
<Personal>, <Partajat>, <Grup>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări avertizare lucrări reţinute>
<Afişare avertisment pe Ecran listă lucrări>: <Pornit>, <Oprit>
<Afişare avertisment la începere Imprimare>: <Pornit>, <Oprit>
Când opţiunea <Pornit> este selectată:
<Dacă sunt incluse lucrări de imprimare cu numărul de pagini specificat sau mai multe>: <Pornit>, <Oprit> (de la 1 la 100 la 9999)
<Dacă sunt incluse lucrări de imprimare 1-Faţă>: <Pornit>, <Oprit>
<Dacă sunt incluse lucrări de imprimare Policrom>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Setări PIN pt. Lucrări Imprimare securizată>
<Solicit. PIN pentru Imprimare/Afişare Lucrări utilizatori>: <Pornit>, <Oprit>
<Solicit. PIN pt. ştergere lucrare>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Activare funcţie Auto Imprimare la Autentificare>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Auto Imprimare Lucrări Utilizator la Autentificare>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
Nu
Settings/Registration Basic Information
7SAC-0E6