Multi-drawer Paper Deck-D

Ud over normale Multi-drawer Paper Deck-C-funktioner giver installation af Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B maskinen mulighed for at levere papir til nødbakken, hvis maskinen registrerer fremføring af flere ark.
Du kan også slutte POD Deck Lite XL-A eller Stack Bypass-C til maskinen.
Placer ikke tunge genstande på Multi-drawer Paper Deck-D. Det kan resultere i ringe printkvalitet eller beskadigelse.
Hvis maskinen er i dvale (dvs. touchpanelet vises ikke, og kun lyser), kan du muligvis ikke åbne Multi-drawer Paper Deck-D. I dette tilfælde skal du trykke på for at genaktivere maskinen og derefter trykke på åbn-knappen på Multi-drawer Paper Deck-D.
Hvis der bruges coated tyndt papir til udskrivning, kan det blive krøllet, afhængigt af de seneste printjob. I så fald skal du holde papirmagasinet åbent i ca. 10 minutter for at sænke papirmagasinets temperatur og derefter starte printning igen.
Få oplysninger om tilgængeligt papir under Anvendelige papirtyper.
For at detektere om der fremføres flere papirark med Multi-drawer Paper Deck-D kræves Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B.

Dele og deres funktioner

1.
Frontdæksel (Buffer Pass)
2.
Åbn-knap
Tryk for at åbne papirmagasinet, når du skal fylde papir i, eller kontrollere for papirstop.
3.
Papirmagasin
På Multi-drawer Paper Deck-D kan op til 1.500 ark papir (80 g/m2) lægges i såvel det øverste som i det midterste magasin, og op til 2.000 ark papir (80 g/m2) kan lægges i det nederste magasin.
4.
Dæksel til gennemføringsbane
* Dette dæksel åbner ikke, hvis den valgfrie Paper Deck Path Kit-A ikke er tilsluttet.
70E9-007