Udbedring af papirstop i frontdækslet på Multi-drawer Paper Deck-D (ekstraudstyr)

Dette afsnit beskriver, hvordan du rydder et papirstop, der forekommer i frontdækslet på Multi-drawer Paper Deck-D. Placeringen af Multi-drawer Paper Deck-D er vist på følgende illustration.
Følgende illustration viser papirstoppets placering. Se på den for at fjerne det fastklemte papir.
Da-D angiver positionen af Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B, der er ekstraudstyr til Multi-drawer Paper Deck-D.
Følg fremgangsmåden nedenfor, mens du ser på papirstoppets placering og de instruktioner, der vises på touchpanelet, for at fjerne det fastklemte papiret.

1.
Luk dækslet, som er åbent.
Når du lukker lågen, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan medføre personskade.
2.
Åbn frontdækslet på Multi-drawer Paper Deck-D.
3.
Fjern papir fra nødbakken.
* Dette trin er ikke nødvendigt, medmindre Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B er monteret.
Hvis papiret ikke fjernes fra nødbakken, når frontdækslet åbnes eller lukkes, vil advarslen om fyldt papir for nødbakken ikke fungere korrekt.
4.
Fjern alt fastklemt papir fra styret (Da-B1).
Åbn papirstyret (Da-B1).
Fjern fastklemt papir.
5.
Fjern alt fastklemt papir fra styret (Da-B2).
Åbn styret (Da-B2).
Fjern fastklemt papir.
6.
Luk styret (Da-B2).
Når du lukker styret, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan medføre personskade.
7.
Luk styret (Da-B1).
Når du lukker styret, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan medføre personskade.
8.
Fjern alt fastklemt papir fra styret (Da-B3).
Åbn styret (Da-B3).
Fjern fastklemt papir.
Luk styret (Da-B3).
Når du lukker styret, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan medføre personskade.
9.
Fjern alt fastklemt papir fra styret (Da-C1).
Åbn papirstyret (Da-C1).
Drej papiroutputknappen (Da-C2).
Fjern fastklemt papir.
10.
Luk styret (Da-C1).
Når du lukker styret, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan medføre personskade.
11.
Luk frontdækslet på Multi-drawer Paper Deck-D.
Når du lukker lågen, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan medføre personskade.
Læs Papirstop i papirmagasinet, og sørg for, at der ikke sidder papir fast i papirmagasinet.
12.
Følg instruktionerne på skærmen.
Et skærmbillede med instruktioner om at fjerne det fastklemte papir vises igen og igen, indtil papirstoppet er udbedret.
70E9-00S