Udbedring af papirstop i Multi-drawer Paper Deck-D og relevante papirfremføringssektioner (valgfrit)

Dette afsnit beskriver, hvordan du rydder et papirstop, der forekommer i Multi-drawer Paper Deck-D og relevante papirfremføringssektioner. Placeringerne af Multi-drawer Paper Deck-D og relevante papirfremføringssektioner er vist i følgende illustration.
Følgende illustration viser papirstoppets placering. Se på den for at fjerne det fastklemte papir.
DA-A2, Da-A3 og Da-A4 angiver positionen af Paper Deck Path Kit-A, der er ekstraudstyr til Multi-drawer Paper Deck-D.
Følg fremgangsmåden nedenfor, mens du ser på papirstoppets placering og de instruktioner, der vises på touchpanelet, for at fjerne det fastklemte papiret.

Papirstop i papirmagasinet


1.
Åbn papirmagasinet.
Tryk på den åbn-knap på papirmagasinet, som vises på touchpanelet.
Tag fat i håndtaget og træk papirmagasinet ud, til det stopper.
Fjern fastklemt papir.
Hvis maskinen er i dvale (dvs. touchpanelet vises ikke, og kun lyser), kan du muligvis ikke åbne papirmagasinet. Er dette tilfældet, skal du trykke på for at genaktivere maskinen og derefter på åbn-knappen på papirmagasinet.
Træk ikke papirmagasinet ud med vold.
Kontrollér, at du lagde papiret korrekt ind i stablerområdet, da du åbnede papirmagasinet. Hvis papiret lægges forkert i, eller der stadig er papir i stablerområdet, skal du prøve at ilægge papiret ordentligt igen. Det kan forårsage papirstop, eller at papiret foldes.
2.
Skub forsigtigt papirmagasinet tilbage i maskinen, indtil det klikker på plads i lukket position.
Når du lukker papirmagasinet, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan medføre personskade.
Udsæt ikke papirmagasinet for kraftige stød, når du åbner/lukker det, da dette kan medføre fejlfunktion, beskadigelse af maskinen eller billedskævhed.
3.
Følg instruktionerne på skærmen.
Et skærmbillede med instruktioner om at fjerne det fastklemte papir vises igen og igen, indtil papirstoppet er udbedret.

Papirstop i Stack Bypass-C

1.
Luk dækslet, som er åbent.
Når du lukker lågen, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan medføre personskade.
2.
Fjern ikke-fastklemt papir fra Stack Bypass-C.
3.
Åbn Stack Bypass-C.
4.
Fjern fastklemt papir.
Fjern alt fastklemt papir fra ydersiden af Stack Bypass-C.
Fjern alt fastklemt papir fra indersiden af Stack Bypass-C.
Papiret kan også sætte sig fast i indgangen på siden af Multi-drawer Paper Deck-D. Fjern papir, der sidder fast i indgangen.
5.
Fjern alt fastklemt papir i siden på Multi-drawer Paper Deck-D.
Drej knappen (Da-E).
Fjern fastklemt papir.
6.
Åbn frontdækslet på Multi-drawer Paper Deck-D.
7.
Fjern papir fra nødbakken.
* Dette trin er ikke nødvendigt, medmindre Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B er monteret.
Hvis papiret ikke fjernes fra nødbakken, når frontdækslet åbnes eller lukkes, vil advarslen om fyldt papir for nødbakken ikke fungere korrekt.
8.
Fjern alt fastklemt papir fra styret (Da-C1).
Åbn papirstyret (Da-C1).
Drej papiroutputknappen (Da-C2).
Fjern fastklemt papir.
9.
Luk styret (Da-C1).
Når du lukker styret, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan medføre personskade.
10.
Luk frontdækslet på Multi-drawer Paper Deck-D.
Når du lukker lågen, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan medføre personskade.
11.
Åbn dækslet til gennemføringsbanen.
12.
Åbn styret (Da-A2).
13.
Fjern fastklemt papir.
Drej knappen (Da-A3/A4), indtil den føles let.
Fjern det fastklemte papir, og luk styret (Da-A2).
14.
Luk dækslet til gennemføringsbanen.
Når du lukker lågen, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan medføre personskade.
15.
Følg instruktionerne på skærmen.
Et skærmbillede med instruktioner om at fjerne det fastklemte papir vises igen og igen, indtil papirstoppet er udbedret.

Papirstop i POD Deck Lite XL-A

1.
Luk alle åbne dæksler.
Når du lukker lågen, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan medføre personskade.
2.
Flyt POD Deck Lite XL-A bort fra Multi-drawer Paper Deck-D.
Tryk på låsehåndtaget.
Flyt POD Deck Lite XL-A bort fra Multi-drawer Paper Deck-D.
3.
Fjern alt fastklemt papir i siden på POD Deck Lite XL-A.
Papiret kan også sætte sig fast i indgangen på siden af Multi-drawer Paper Deck-D. Fjern papir, der sidder fast i indgangen.
4.
Fjern alt fastklemt papir i siden på Multi-drawer Paper Deck-D.
5.
Genmonter POD Deck Lite XL-A på Multi-drawer Paper Deck-D.
Hvis meddelelsen om papirstop ikke længere vises, når du genmonterer POD Deck Lite XL-A, skal du fortsætte til trin 8.
Når du genmonterer POD Deck Lite XL-A på Multi-drawer Paper Deck-D, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan medføre personskade.
Når du genmonterer POD Deck Lite XL-A på Multi-drawer Paper Deck-D skal du kontrollere, at frontdækslet på Multi-drawer Paper Deck-D er lukket korrekt.
6.
Åbn papirmagasinet.
Tryk på åbn-knappen.
Åbn papirmagasinet.
Papirskuffens løfter sænkes automatisk til papirilægningspositionen.
Hvis maskinen er i dvale (touchpanelet er ikke tændt, og kun  lyser), kan du måske ikke åbne papirmagasinet. I dette tilfælde skal du trykke på  for at aktivere maskinen igen og derefter på åbn-knappen på papirmagasinet.
7.
Fjern fastklemt papir.
Se omhyggeligt efter ved papirstop, da det kan være svært at se det fastklemte papir.
8.
Luk papirmagasinet.
Når du lukker papirmagasinet, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan medføre personskade.
Tjek følgende, når du lukker papirmagasinet:
Papiret er ilagt korrekt.
Formatændringspladerne og den bagerste kantholder er indstillet til den korrekte position.
9.
Åbn frontdækslet på Multi-drawer Paper Deck-D.
10.
Fjern papir fra nødbakken.
* Dette trin er ikke nødvendigt, medmindre Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B er monteret.
Hvis papiret ikke fjernes fra nødbakken, når frontdækslet åbnes eller lukkes, vil advarslen om fyldt papir for nødbakken ikke fungere korrekt.
11.
Fjern alt fastklemt papir fra styret (Da-C1).
Åbn papirstyret (Da-C1).
Drej papiroutputknappen (Da-C2).
Fjern fastklemt papir.
12.
Luk styret (Da-C1).
Når du lukker styret, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan medføre personskade.
13.
Luk frontdækslet på Multi-drawer Paper Deck-D.
Når du lukker lågen, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan medføre personskade.
14.
Åbn dækslet til gennemføringsbanen.
15.
Åbn styret (Da-A2).
16.
Fjern fastklemt papir.
Drej knappen (Da-A3/A4), indtil den føles let.
Fjern det fastklemte papir, og luk styret (Da-A2).
17.
Luk dækslet til gennemføringsbanen.
Når du lukker lågen, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette kan medføre personskade.
18.
Følg instruktionerne på skærmen.
Et skærmbillede med instruktioner om at fjerne det fastklemte papir vises igen og igen, indtil papirstoppet er udbedret.
70E9-00U