Problemløsning

Dette afsnit indeholder råd til afhjælpning af papirstop og forkert ilægning af papir i Multi-drawer Paper Deck-D.
Forbedring af printkvalitet
70E9-00R