Multi-drawer Paper Deck-D

Kun Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B on asennettu, laite pystyy normaalien Multi-drawer Paper Deck-C:n toimintojen lisäksi luovuttamaan paperia poistotasolle, jos se havaitsee useiden arkkien syötön.
Lisäksi laitteeseen voidaan yhdistää POD Deck Lite XL-A tai Stack Bypass-C.
Älä aseta painavia esineitä Multi-drawer Paper Deck-D:n päälle. Tämä saattaa aiheuttaa huonon tulostuslaadun tai vaurioittaa laitetta.
Jos laite on Lepotilassa (kosketusnäyttö on pimeä ja vain palaa), Multi-drawer Paper Deck-D ei välttämättä aukea. Jos näin käy, käynnistä laite valitsemalla ja paina sitten Multi-drawer Paper Deck-D -yksikön avauspainiketta.
Jos tulostukseen käytetään päällystettyä ohutta paperia, se saattaa rypistyä edellisistä tulostustöistä riippuen. Jos näin käy, pidä paperisäiliötä auki noin 10 minuutin ajan, jotta paperisäiliön lämpötila laskee, ja käynnistä sitten tulostus uudelleen.
Tietoja käytettävissä olevista papereista, katso Käytettävissä olevat paperit.
Kun Multi-drawer Paper Deck-D on käytössä, usean paperin syötön tunnistamiseen tarvitaan Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B.

Osat ja niiden toiminnot

1.
Etukansi (Suoristusyksikkö)
2.
Avauspainike
Paina kun haluat avata paperisäiliön lisätäksesi paperia tai tarkistaaksesi paperitukoksen.
3.
Paperisäiliö
Kun Multi-drawer Paper Deck-D on käytössä, voit asettaa jopa 1 500 arkkia paperia (80 g/m2) ylä- ja keskisäiliöihin ja jopa 2000 arkkia paperia (80 g/m2) alimpaan säiliöön.
4.
Syöttöreitin kansi
* Kansi ei aukea, jos lisälaitetta Paper Deck Path Kit-A ei ole yhdistetty.
70EA-007