Visningsspecifikationer för tidslinjen

Följande två typer av information visas i tidslinjen.
Mer information om ikoner och alternativ som visas på tidslinjen finns i Alternativ som visas på tidslinjen.
En tidslinje kan visas för alla inloggade användare. Om de inte är inloggade kan en delad tidslinje visas för användare som inte använder autentisering, till exempel ej autentiserade användare och gästanvändare. Ändra inställningarna för <Tillåt att oautentiserade använder tidslinjen> och <Tillåt att inloggade användare använder tidslinjen> efter behov. Anpassa <Hem>-skärmen
Tidslinjen för användare som inte använder autentisering, t.ex. obehöriga användare och gäster, lagras när <Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare> är inställd på <På> och en snabbstart utförs. När strömmen är avstängd med <Inst. för snabbstart för huvudströmbrytare> inställd på <Av> eller om en snabbstart inte kan utföras, raderas tidslinjen för användare som inte använder autentisering, t.ex. obehöriga användare och gäster.
Tidslinjen kan inte importeras eller exporteras. Importera/exportera inställningsdata

Inställningshistorik

Tidslinjen är lämplig för användare som använder samma inställningar och destinationer upprepade gånger för funktioner såsom "Kopia" och "Scanna och skicka". Inställningshistoriken läggs till i tidslinjen automatiskt och kan väljas för att hämta samma inställningar.
Tidslinjen visar inställningar för följande funktioner.
Kopia
Fax
Scanna och skicka
Scanna och lagra (förutom när minne sparas på medier)
Åtkomst lagrade filer (utskrift av Brevlåda-dokument, utskrift av Avancerat utrymme-filer, utskrift av Nätverk-filer)
De senaste 10 objekten i historiken sparas som tidslinjen i kronologisk ordning. Historiken över tidigare jobb tas bort från tidslinjen. När jobbet före det sista jobbet används igen, växlas ordningsföljden för de två översta jobben men antalet jobb i tidslinjen ändras inte. Om inställningarna ändras efter att de återkallats, anses de vara nya inställningar.
Om du vill ta bort historik som automatiskt lagts till eller lagra inställningar för historiken på <Hem>-skärmen som en personlig knapp/delad knapp, håller du ned historiken. Men <Visa bekräftelsedisplay vid återkallning> och <Påbörja återkallning (Åtgärden påbörjas när knappen trycks in.)> kan inte ställas in vid registrering av personlig knapp/delad knapp från tidslinjen. Registrera personliga knappar/delade knappar
Om <Begränsa omsändning från logg> har ställts in på <På>, lagras historiken för "Fax" och "Scanna och skicka" inte på tidslinjen.
Följande lösenord kan inkluderas i tidslinjen för alla inloggade användare.
Inloggningslösenord för mottagarfilsservrar för Scanna och skicka
Inloggningslösenord för Rights Management-servrar för Scanna och skicka
Inloggningslösenord för Rights Management-servrar för Scanna och lagra
Krypteringslösenord för Scanna och lagra (<Lösenord krävs för att öppna dokument> och <Lösenord krävs för att ändra behörighet>)
Om lösenordet i tidslinjen för den inloggade användaren ska ingå, kan ändras i <Förhindra cachning av autentiseringslösenord>. Lösenordet i <Lösenord> för faxfunktionen sparas i tidslinjen oavsett inställningen för <Förhindra cachning av autentiseringslösenord>.
Lösenordet sparas inte i tidslinjen för obehöriga användare eller gäster oavsett inställningen för <Förhindra cachning av autentiseringslösenord>. Om lösenordet i <Lösenord> för faxfunktionen har ställts in, visas det inte på tidslinjen.
Om <Hantera åtkomstnummer för adressböcker> har ställts in på <På>, visas sändjobbloggen ("Fax" och "Scanna och skicka") inte för obehöriga användare och gäster på tidslinjen.
Inställningshistoriken för den inloggade användaren kan delas med flera maskiner som anpassade data med hjälp av synkronisering för inställningar. Lista över objekt som kan ges egna inställningar
Med Åtkomst lagrade filer sparas filerna till tidslinjen tillsammans med inställningarna som de skrivs ut med. Du kan inte välja en annan fil och återanvända enbart inställningarna. Inte heller de relaterade tidslinjeinställningarna kan användas om en fil har raderats eller flyttats.

Information

Information visas när den inloggade användaren har jobb som inte har skrivits ut. Det går att skriva ut genom att visa utskriftsskärmen från den visade tidslinjen.
Information visas inte i tidslinjen om <Personlig> är inställd på <Av> i <Visningsinställningar för jobblista>.
Om <Visa andra användarjobb> är inställt på <På> visas det sammanlagda antalet jobb som inte har skrivits ut för den inloggade användaren samt för andra användare i informationen.
7YAY-04F