Begränsa tillgängliga mottagare

Du kan ange begränsningar för de mottagare som kan anges. Du kan t.ex. begränsa mottagare till dem som registrerats i adressboken eller i LDAP-servern. Med personlig autentiseringshantering, kan du begränsa sändningsmottagare till användarens egen e-postadress eller till en mapp som angetts i förväg. Du kan också begränsa vilka domäner som kan anges som mottagare. Genom att begränsa sändningsmottagare, kan du förhindra informationsläckage på grund av åtgärdsfel eller felanvändning. Administratörs- eller enhetsadmin-behörighet krävs för att konfigurera dessa inställningar.
Vissa av begränsningarna för mottagare som beskrivs nedan kanske inte är tillgängliga om ACCESS MANAGEMENT SYSTEM har aktiverats. Använda ACCESS MANAGEMENT SYSTEM

Begränsa nya mottagare

Mottagare som kan anges vid sändning av fax och scannade dokument kan begränsas till de som registrerats i adressboken eller snabbvalsknappar, de som registrerats i <Favoritinställningar> eller <Skicka till mig>, eller de som man kan söka efter på LDAP-servern. Om den här funktionen aktiveras, kan användare inte ange mottagare med hjälp av alfanumeriska tecken.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Funktionsinställningar>  <Skicka> <Gemensamma inställningar>  <Begränsa ny mottagare>.
3
Välj de funktioner du vill begränsa för nya mottagare.
4
Tryck på <På>  <OK>.

Begränsa e-postmottagare till <Skicka till mig>

Du kan ange begränsningar så att användare som loggar in med personlig autentisering bara kan skicka scannade dokument till sin egen e-postadress. För att använda den här funktionen, måste en e-postadress registreras i användarinformationen. Ställ in användarinformationen innan du utför stegen nedan.
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>  <Begränsa e-post till Skicka till mig>  <På>  <OK>

Begränsa filsändningsmottagare till personlig mapp

Du kan ange begränsningar så att användare som loggar in med personlig autentisering bara kan skicka scannade dokument till sin egen mapp (Konfigurera personliga mappar.)
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>  <Begränsa filsändning till personlig mapp>  <På>  <OK>

Begränsa domänen för sändningsmottagare

Du kan begränsa e-post och I-faxmottagare så att bara adresser i en viss domän är tillgängliga. När du har angett en domän, kan du också ange om du vill tillåta sändning till underdomäner.
 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-faxinställningar>  <Begränsa sändningsmottagardomän>  Välj <På> för <Begränsa sändn. till domäner>  <Registrera>  Ange mottagardomän  <OK>  Välj <Tillåt> eller <Neka> för <Skicka till underdomän>  <OK>  <OK>
Du kan registrera högst tre domäner.
7YAY-0EE