Dela en adresslista med specifika användare

Du kan använda en användargruppsadresslista för att dela en adresslista med specifika användare. Detta är användbart om man vill dela en adresslista inom samma avdelning.

Så delar man adresser

Följ stegen nedan.
Registrera användare.
Registrera användarna som adresslistan ska delas med. Registrera användarinformation på den lokala enheten
Om du använder serverautentisering, gå vidare till steg 2.
Registrera en grupp att dela
Registrera en användargrupp. Registrera användargrupper
Ställa in gruppens delningsmottagare
Ange gruppen du skapade i steg 2 i [Public View Settings...] i adresslistan där mottagaren ska registreras. Registrera mottagare via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
För att lägga till nya användare till en befintlig grupp, ange mottagargruppen när du registrerar användare enligt steg 1.
7YAY-0F3