Registrera mottagare via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)

Du kan använda Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) för att registrera mottagare i adressboken. Du kan också kontrollera registrerade detaljer och redigera adressboken.
För instruktioner om hur du delar en adresslista, se Dela en adresslista med specifika användare.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Address Book] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Registrera mottagaren.
För mer information om adresslistor, se Registrera mottagare i adressboken.
1
Klicka på den adresslista du vill registrera mottagaren ([Personal Address List], användargruppadresslistor, [Address List 01] till [Address List 10], eller [Address List for Administrators]).
[Personal Address List] är för uteslutande användning av den inloggade användaren och är endast tillgängligt när personlig autentiseringshantering har aktiverats.
[Address List for Administrators] är endast tillgängliga för administratörer som loggar in med administratörs- eller enhetsadmin-behörighet.
Om sidan för att ange en PIN-kod visas, ange PIN-koden och klicka på [OK].
Om du vill dela mottagaren med en registrerad användargrupp, välj en registrerad användagruppadresslista.
Du kan även hantera användargruppsadresslistor genom att endast tillåta att användare med administratörsbehörighet får registrera/redigera mottagare från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). <Använd användargruppadresslista>
2
Klicka på [Register New Destination...].
3
Välj mottagartyp och klicka på [Set].
4
Registrera nödvändiga uppgifter och klicka på [OK].
Vilka objekt som visas varierar beroende på typen av mottagare. För mer information om information att registrera, se Registrera mottagare i adressboken.
Registrera gruppmottagare
Registrera ett namn för adresslistan
Klicka på [Register Address List Name...] eller [Register/Change Address List Name...], ange namnet och klicka på [OK].
Du kan ställa in så att namnet på användargruppens adressbok ändras när ett användargruppsnamn ändras. Logga in på Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) som användare med administratörsbehörighet, tryck på [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings], och markera kryssrutan [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name]. [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] är bara tillgängligt när personlig autentisering är aktiverad.
Kontrollera/redigera mottagardetaljer
Klicka på ikonen [Type] eller namnet på en mottagare för att kontrollera detaljerna för mottagaren. Om du vill redigera mottagaren, klicka på [Edit], ändra den registrerade informationen och klicka på [OK].
Registrera till en adresslista för en användargrupp
Registrera en snabbvalsknapp
7YAY-0F2