<Justera bildkvaliteten>

Ange bildkvalitetsjusteringen för kopiering och utskrift.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Auto toningsjustering>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om utskriftens toning skiljer sig från originalet, kan du använda denna korrigering för att justera utskriften så att den motsvarar det ursprungliga dokumentet bättre. Justera toning
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Auto toningsjustering>
När <Full justering> är inställt:
Pappersval, <Starta utskrift>, <Starta scanna>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
När <Snabbjustering> är inställt:
<Start>
Vi rekommenderar att du väljer <Full justering> när du utför automatisk toningsjustering. Välj <Snabbjustering> om du vill utföra snabba men mindre omfattande justeringar mellan de regelbundna fulla justeringarna.
Provsidor räknas inte som en del av det totala antalet kopior eller utskrifter.

<Korrigera täthet>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om tätheten för utskriften skiljer sig från originalet, kommer detta alternativ att justera scanningstätheten så att den motsvarar det ursprungliga dokumentet bättre. Justera tätheten
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Korrigera täthet>
<Kopiera/scanna och lagra (brevlåda)>: <Ljus>, <Mörk> (9 nivåer)
<Scanna i svartvitt för Skicka/Scanna och lagra (Annat än brevlåda)>: <Ljus>, <Mörk> (9 nivåer)
<Scanna i färg för Skicka/Scanna och lagra (Annat än brevlåda)>: <Ljus>, <Mörk> (9 nivåer)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Misspassning för aut. färgkorrigering>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om utskriftens färger flyter ut eller blir suddiga kan färgmisspassning (färgfelregistrering) ha inträffat. Denna korrigering justerar utskriften så att färgmisspassning inte sker. Korrigera färgmisspassning
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Misspassning för aut. färgkorrigering>
<Start>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Färgrikedomsinställnin. för fullfärgsutskrift>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Denna inställning låter dig öka färgernas mättnad när du skriver ut i färg. Göra färgerna klarare
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Färgrikedomsinställnin. för fullfärgsutskrift>
<Standard>, <Nivå 1>, <Nivå 2>
Ja
Ja
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
Inställningen träder bara i kraft för kopieringsjobb och utskriftsjobb med dokument (scannade data) som lagrats i brevlådor.

<Finjustera zoom>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Om den kopierade bildens storlek skiljer sig markant från originaldokument, utförs finjustering så att utskriften motsvarar formatet på det ursprungliga dokumentet bättre. Justera bildstorlek
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Finjustera zoom>
<X>:
-1,0 % till 0 % till +1,0 % (i steg om 0,1 %)
<Y>:
-1,0 % till 0 % till +1,0 % (i steg om 0,1 %)
Ja
Ja
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Inställningar för rastermönster>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Ställ in rastermönstret så att utskrivna bilder får jämnare toning och kanter. Ställa in rastermönster
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för rastermönster>
<Mönster 1>, <Mönster 2>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Justera tonervolym för färgutskrift>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Genom att justera mängden toner som används vid färgutskrift, kan du minska problem som uppstår med ränder och oregelbundenheter. Minska mängden toner som används vid färgutskrift
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Justera tonervolym för färgutskrift>
<Av>, <Nivå 1>, <Nivå 2>
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Specialbehandling>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>
Ange inställningarna för specialbehandling. <Specialbehandling>
7YAY-0JH