<Specialbehandling>

Ange inställningarna för specialbehandling.

<Förhindra vattendroppmönster>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Du kan ställa in <Förhindra vattendroppmönster> för när en fläckig bild, vita fläckar, ränder etc. visas på rastrerade bilder vid tvåsidiga utskriftsjobb. Ställa in mönster för att förhindra vattendropp
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Förhindra vattendroppmönster>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Justera fixeringstemperatur>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Denna inställning justerar fixeringsenhetens temperatur så att inga efterbilder uppstår under utskriften. Justera fixeringstemperaturen
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Justera fixeringstemperatur>
<Låg>, <Standard>, <Hög>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Förhindra pappersböjning>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Du kan ställa in <Förhindra pappersböjning> för att minska att papperet böjs på grund av värme och tryck från fixeringsenheten vid utskrift. Ställa in arbetssätt för att förhindra böjt papper
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Förhindra pappersböjning>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Justeringsläge för bildfyllnadsområde, vanligt papper>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Efterbehandlingskvaliteten kan förbättras genom att den här inställningen aktiveras vid användning av normalt papper med glättad yta. Ställa in Justeringsläge för fyllnadsområde på normalt papper
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Justeringsläge för bildfyllnadsområde, vanligt papper>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Justeringsläge för bildfyllnadsområde på tjockt papper>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Efterbehandlingskvaliteten kan förbättras genom att den här inställningen aktiveras vid användning av tjockt papper utan glättad yta. Ställa in Justeringsläge för fyllnadsområde på tjockt papper
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Justeringsläge för bildfyllnadsområde på tjockt papper>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Förhindra kuverttätning>

 (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Specialbehandling>
Du kan ställa in <Förhindra kuverttätning> för att förhindra att klister på kuvertflikar smälter och klistras igen på grund av värme och tryck från fixeringsenheten vid kuvertutskrift. Ställa in arbetssätt för att förhindra kuverttätning
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Förhindra kuverttätning>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
7YAY-0JJ