<Importera/exportera>

Ange inställningarna för import/export av inställningsdata.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Importera från USB-minne>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Importera/exportera>
Du kan importera all inställningsinformation från ett USB-minne.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Importera från USB-minne>
<Lagra importresultat i enhet>: <>, <Av>
<Lagra importresultat i USB>: <På>, <Av>
<Dekrypteringslösenord>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
Om ett USB-minne redan har anslutits till maskinen kommer det att identifieras som medium och användas för import, även om du ansluter ett nytt USB-minne. Tryck på ta ut det anslutna USB-minnet sätt i önskat USB-minne.

<Exportera till USB-minne>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Importera/exportera>
Du kan exportera alla inställningar till ett USB-minne.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Exportera till USB-minne>
<Krypteringslösenord>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
Du kan inte välja vilka inställningar som ska exporteras vid export till ett USB-minne. Alla inställningar batchexporteras.
Om ett USB-minne redan har anslutits till maskinen kommer det att identifieras som medium och användas för export, även om du ansluter ett nytt USB-minne. Tryck på ta ut det anslutna USB-minnet sätt i önskat USB-minne.

<Rapport för importresultat>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Importera/exportera>
Välj om du vill skriva ut en rapport över importresultatet.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Rapport för importresultat>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
Rapporter skrivs ut på följande språk.
Om visningsspråket på maskinen är inställt på Japansk omedelbart efter import: Japanese
Om visningsspråket på maskinen är inställt på något annat än Japansk omedelbart efter import: Svenska

<Begränsa import/export från webbservice>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Importera/exportera>
Välj om du vill begränsa import och export med andra webbprogram än Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begränsa import/export från webbservice>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
7YAY-0R6