<Datahantering>

Ange inställningar för datahantering, inklusive hur du importerar, exporterar och initierar inställningsdata.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Importera/exportera>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>
Ange inställningarna för import/export av inställningsdata.

<Initiera alla data/inställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>
Välj om du vill återställa alla maskinens inställningar till de fabriksinställda värdena och fullständigt radera data som lagrats i maskinen. Den här inställningen behövs inte vid normal användning, men den är praktisk för att radera personlig eller konfidentiell information när du ska kassera maskinen. Initiera alla data/inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Initiera alla data/inställningar>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<TPM-inställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>
Om TPM-inställningen har aktiverats, kan du säkert lagra i krypteringsnyckeln för TPM-chipet (TPM-nyckel) som används för att kryptera konfidentiell information, som t.ex. lösenord, publikt nyckelpar för TLS-kommunikation och användarcertifikat som har lagrats i maskinen. Genom att göra detta kan du förhindra att viktig information i maskinen läcker ut. Du kan också återställa systemet om TPM-chipet skadas genom att återställa TPM-nyckeln. Använda TPM
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<TPM-inställningar>
<Använd TPM>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C*1
Settings/Registration Basic Information
<Säkerh.kop. TPM-nyckel>
<Lösenord>: (Högst 12 tecken)
<Återställ TPM-nyckel>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
*1 Om <TPM-inställningar> sätts till <På>, se till att säkerhetskopiera TPM-nyckeln på importmottagarmaskinen.
7YAY-0R5