<Hantera autentisering>

Ange inställningarna för att hantera maskinens användare med autentiseringsprogrammet.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Ändra lösenord>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantera autentisering>
Användare som har registrerats på maskinen kan ändra sina egna lösenord för inloggning.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ändra lösenord>
(Högst 32 tecken)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Authentication User Management
Det här objektet visas bara när användarautentisering används och en användare har loggat in med andra behörigheter än administratör.
Om användaren loggade in med administratörsbehörighet ändrar detta objekt lösenordet i <Registrera/redigera autentiseringsanvändare>.

<Registrera/redigera autentiseringsanvändare>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantera autentisering>
Välj att registrera användare i maskinen och ange användarinformation, som t.ex. lösenord och behörighetsnivå. Registrera användarinformation på den lokala enheten
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera/redigera autentiseringsanvändare>
<Registrera>, <Detaljer/redigera>, <Radera>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Authentication User Management

<Använd användarautentisering>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantera autentisering>
Välj om du vill aktivera funktionen för personliga autentiseringshantering. Du kan också välja vilken inloggningsmetod som ska användas för autentisering av användare. Konfigurerar metoder för användarinloggning och autentiseringsenheter
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd användarautentisering>
<>, <Av>
När <På> är valt:
<Bildinloggning>*1: <>, <Av>
<Tangentbordsautentisering>: <>, <Av>
<Mobil autentisering>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt.

<Tangentbordsautentisering>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantera autentisering>
Ange inställningar för tangentbordsautentisering.

<Visningsinställningar för inloggningsskärm>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantera autentisering>
Ange om du vill visa inloggningsskärmbilden genom att välja antingen "när du börjar använda maskinen" eller "efter att en funktionsknapp tryckts in". Om du väljer "efter att en funktionsknapp tryckts in", kan du ange funktioner som kräver användarinloggning. Ange när inloggningsskärmen ska visas
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visningsinställningar för inloggningsskärm>
<Visa när enhetsåtgärd startar>, <Visa när funkt. valts>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <Visa när funkt. valts> är valt:
<Begär autentisering för>: <Funktioner>, <Färgutskrift/-kopiering> (<Ingen (Ingen autentisering krävs)>, <Fullfärg>, <Fullfärg/Två färger>, <Fullfärg/Två färger/En färg>)
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Begär autentisering i Inställningar/Registrering för>*1: <Alla poster>, <Endast administratörsposter>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Indikerar poster som bara visas om ACCESS MANAGEMENT SYSTEM har aktiverats.
Om du ändrar den här inställningen kan <Begränsa åtkomst till andra användarjobb> ställas in på <På>. Mer information finns i Ange när inloggningsskärmen ska visas.

<Funktioner att begränsa>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantera autentisering>
Välj om du vill begränsa användning av särskilda funktioner när personlig autentiseringshantering har aktiverats. Konfigurerar metoder för användarinloggning och autentiseringsenheter
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Funktioner att begränsa>
<Skriv ut från drivrutiner utan AMS skrivardrivrutinstillägg>: <Begränsa>, <Begränsa inte>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Fjärrscanning>: <Begränsa>, <Begränsa inte>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Begränsa jobb från fjärrenheten utan användarautent.>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantera autentisering>
Välj om du vill använda personlig autentiseringshantering för utskrift, faxning och fjärrscanning via en dator. Använda personlig autentisering för hantering av utskrift/faxning/fjärrscanning via en dator
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begränsa jobb från fjärrenheten utan användarautent.>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Standardroll vid användarregistrering>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantera autentisering>
Välj roll för användare i situationer som t.ex. när inga behörigheter har angetts. Konfigurerar metoder för användarinloggning och autentiseringsenheter
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Standardroll vid användarregistrering>
<Administratör>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*1, <LimitedUser>*1
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Indikerar poster som bara visas om ACCESS MANAGEMENT SYSTEM har aktiverats.

<Skiftlägeskänsligt användarnamn>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantera autentisering>
Välj om användarnamn är skiftlägeskänsliga.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Skiftlägeskänsligt användarnamn>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Det rekommenderas att detta ställs in tillsammans med <Funktionsinställningar> <Utskrift> <Skiftlägeskänsligt användarnamn>.

<Tillåt användning av@ i Användarnamn>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Användarhantering>  <Hantera autentisering>
Välj om du vill tillåta ”@” i användarnamn.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tillåt användning av@ i Användarnamn>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
7YAY-0LY