<TCP/IP-inställningar>

Ange inställningarna som gör att maskinen kan användas i ett TCP/IP-nätverk.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<IPv4-inställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningarna som gör att du kan använda maskinen i en IPv4-miljö.

<IPv6-inställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningarna som gör att du kan använda maskinen i en IPv6-miljö.

<DNS-inställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange DNS-inställningar (Domain Name System) för att konvertera värdnamn (domännamn) till IP-adresser.

<Inställningar för dator-/arbetsgruppsnamn>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange maskinens namn på nätverket och namnet på arbetsgruppen som den tillhör. Om din miljö inte har arbetsgrupper, skapa en arbetsgrupp i Windows och ange dess namn.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för dator-/arbetsgruppsnamn>
<Datornamn> (max 15 tecken): Canon****** ("******" betecknar de sista sex siffrorna i en MAC-adress.)
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Arbetsgruppsnamn> (max 15 tecken): ARBETSGRUPP
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Kommentar> (max 48 tecken)
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Använd NetBIOS>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
Om du ställer in <Använd NetBIOS> på <Av>, inaktiveras <WINS-inställningar>. Du måste ställa in <Använd NetBIOS> på <På> när du använder WINS.

<SMB-serverinställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för SMB-servern för att öppna Avancerat utrymme för allmänheten i ett nätverk. Ställa in SMB-servern
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<SMB-serverinställningar>
<Använd SMB-server>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd SMB-verifiering>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentiseringstyp>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kräv SMB-signatur för anslutning>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kräv kryptering för anslutning>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Ange SMB-serverversion>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Välj vilken version av SMB som ska användas med SMB-servern. Ställa in SMB-servern
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ange SMB-serverversion>
<1.0>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Använd samma version av SMB med SMB-servern och SMB-klienten. SMB kan inte användas om det är olika versioner.

<Inställningar för SMB-klient>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange de inställningar som ska användas när maskinen ansluter till ett nätverk som SMB-klient. Ställa in SMB-klienten
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för SMB-klient>
<Autentiseringstyp>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kräv SMB-signatur för anslutning>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kräv kryptering för anslutning>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tidsgräns>: 3 till 30 till 300 s
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Ange SMB-klientversion>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Välj vilken version av SMB som ska användas med SMB-klienten. Ställa in SMB-klienten
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ange SMB-klientversion>
<1.0>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Använd samma version av SMB med SMB-servern och SMB-klienten. SMB kan inte användas om det är olika versioner.

<WINS-inställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för Windows Internet Name Service (WINS). Göra WINS-inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<WINS-inställningar>
<WINS-upplösning>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<WINS-serveradress> (IP-adress)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Om du ställer in <Använd NetBIOS> på <Av> i <Inställningar för dator-/arbetsgruppsnamn>, inaktiveras den här inställningen.

<Inställningar för LPD-utskrift>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för LPD-utskrift. För att använda LPD-utskrift, tryck på <På> och ställ in tiden tills jobbet automatiskt avbryts om utskriftsdata inte erhålls på grund av kommunikationsfel etc.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för LPD-utskrift>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<LPD-försättssida>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tidsgräns mott>: 1 till 5 till 60 (min.)
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Sidor med banderoller kan bara matas ut om PCL-skrivarfunktionen eller PS-skrivarfunktionen är installerade. Systemtillbehör
Utmatning av försättssidor ställs in av utskriftsjobbet. Även om <LPD-försättssida> är satt till <På> matas försättssidor inte ut för utskriftsjobb som inte är inställda att mata ut en försättssida.

<Inställningar för RAW-utskrift>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för RAW-utskrift. För att använda RAW-utskrift, tryck på <På> och ställ in om dubbelriktad kommunikation ska användas samt tiden tills jobbet automatiskt avbryts om utskriftsdata inte erhålls på grund av kommunikationsfel etc.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för RAW-utskrift>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Dubbelriktad kommunikation>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tidsgräns mott>: 1 till 5 till 60 (min.)
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<SNTP-inställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för Simple Network Time Protocol (SNTP). Göra SNTP-inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<SNTP-inställningar>
<Använd SNTP>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Pollingsintervall>: 10 till 1440 till 2880 min.
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP-serveradress> (IP-adress eller värdnamn)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<NTP-serverkontroll>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<FTP-utskriftsinställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för FTP-utskrift. För att använda FTP-utskrift, tryck på <På> och ange <Användarnamn> och <Lösenord> vid behov.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<FTP-utskriftsinställningar>
<Använd FTP-utskrift>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Användarnamn>: guest
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Lösenord>: 7654321
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Använd UTF-8 för att visa namn på FTP-utskriftsjobb>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange om du vill använda UTF-8 för att visa filnamn vid FTP-utskrift.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd UTF-8 för att visa namn på FTP-utskriftsjobb>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<WSD-inställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange WSD-inställningar.
För att använda WSD (Web Services for Devices) som utskriftsprogram, sätt <Använd WSD> till <På>.
För att använda WSD för att hämta information om maskinen, sätt <Använd WSD-sökning> till <På>.
För att använda WSD-scanningsfunktionen, sätt <Använd WSD-scanningsfunktion> till <På>. Använda WSD
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<WSD-inställningar>
<Använd WSD>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd WSD-sökning>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd WSD-scanningsfunktion>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om du sätter <Använd WSD> till <På> sätts <Använd WSD-sökning> och <Använd HTTP> också till <På>.
Om du sätter <Använd WSD-scanningsfunktion> till <På> sätts <Använd HTTP> också till <På>.

<Använd FTP PASV-läge>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange om du vill använda FTP PASV-läge. Ställa in PASV-läge för FTP
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd FTP PASV-läge>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Inställningar för IPP-utskrift>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för IPP-utskrift. För att använda IPP-utskrift, tryck på <På> och ställ in om kommunikationsdata ska krypteras med TLS (IPP-utskrift) och om IPP-autentisering ska användas.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för IPP-utskrift>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillåt när TLS används>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd verifiering>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Om du sätter detta till <På> sätts <Använd HTTP> också till <På>.
För att utföra IPPS-utskrift måste ett nyckelpar användas. Du kan använda ett förinstallerat nyckelpar eller ett eget nyckelpar som genereras av maskinen. För mer information om nyckeln du kan använda och hur du genererar ett eget nyckelpar, se Skapa nyckel och certifikat för nätverkskommunikation eller Registrera en nyckel och ett certifikat för nätverkskommunikation. Om du väljer <RSA> för <Nyckelalgoritm> vid generering av nyckel som ska användas för nätverkskommunikation, ställ in en nyckellängd på <1024> eller längre. IPPS-utskrift kanske inte kan utföras korrekt om en nyckellängd på <512> är inställt, beroende på vilket operativsystem du använder.
Om du använder IPP-autentisering genom att sätta <Använd verifiering> till <På> används dina inloggningsuppgifter på maskinen som användarnamn och lösenord för IPP-autentiseringen. Se till att anteckna inloggningsuppgifterna i förväg om du ska använda IPP-autentisering. Registrera användarinformation på den lokala enheten

<Inställningar för Multicast Discovery>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för multicast-identifiering. Övervaka maskinen från enhetshanteringssystem
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för Multicast Discovery>
<Svar>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Scope-namn>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Sleep Mode Notification Settings>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för multicastsändning för vilolägesmeddelanden på nätverket.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Sleep Mode Notification Settings>
<Notify>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Portnummer>: 1 till 11427 till 65535
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: 0 till 3 till 254
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: 60 till 600 till 65535 s
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).

<Använd HTTP>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Aktivera eller avaktivera HTTP-inställningen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd HTTP>
<>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Genom att välja <På>, kan du öppna en nödvändig port. Vi rekommenderar emellertid att du väljer <Av>, om ingen port används. Om du låter porten vara öppen kan obehöriga användare få åtkomst till maskinen.
Om du sätter detta till <Av> sätts även de följande inställningarna till <Av>.
<Fjärrgränssnitt>
<Inställningar för IPP-utskrift>
<Använd WSD-scanningsfunktion> och <Använd WSD> i <WSD-inställningar>
<Använd WebDAV-server>

<Använd WebDAV-server>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange om du vill använda WebDAV-servern. Göra inställningar för WebDAV
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd WebDAV-server>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om du sätter detta till <På> sätts <Använd HTTP> också till <På>.

<TLS-inställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Du kan ställa in ett nyckelpar, TLS-version och krypteringsalgoritm att använda efter att ha bekräftat att en maskin använder TLS-krypterad kommunikation. Konfigurera nyckel och certifikat för TLS
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Nyckel och certifikat>
<Ange som standardnyckel>: <Ja>, <Nej>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Certifikatinformation> (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltighet>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (altn. namn)>, <Verifiera cert.>)
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Visa användningsplats> (Visar vad nyckelparet används för)
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Ange tillåtna versioner>
<Max. version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Lägsta version>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar krypteringsalg.>
<AES-CBC (256 bitar)>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (256 bitar)>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<3DES-CBC>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-CBC (128 bitar)>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (128 bitar)>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<CHACHA20- POLY1305>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Key Exchange algoritminställn.>
<RSA>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDHE>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<X25519>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar signaturalgoritm>
<RSA>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDSA>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<HMAC algoritminställningar>
<SHA1>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA256>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA384>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Proxyinställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange inställningar för proxyservern. Ställa in en proxy
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Proxyinställningar>
<Använd proxy>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Serveradress> (IP-adress eller FQDN)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Portnummer>: 1 till 80 till 65535
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd proxy inom samma domän>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange verifiering>
<Använd proxyautentisering>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Användarnamn> (max 24 tecken)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Lösenord> (max 24 tecken)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Bekräfta aut.info i aut.hanteringsläge>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange om maskinen kontrollerar autentiseringsinformation när du skriver ut med V4-skrivardrivrutinen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Bekräfta aut.info i aut.hanteringsläge>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Om det inte finns någon nyckel för TLS-kommunikation eller om den är skadad, inaktiveras den här inställningen. Konfigurera nyckel och certifikat för TLS

<IPSec-inställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange IPSec-inställningar. Konfigurera IPSec-inställningar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd IPSec>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ta emot paket utan principer>
<Tillåt>, <Neka>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Princip på/av>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrera>
<Policy-namn> (max 24 tecken)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Manövreringsinställningar>
<Lokal adress> (<Alla IP-adresser>, <IPv4-adress>, <IPv6-adress>, <Manuella IPv4-inst.>, <Manuella IPv6-inst.>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Manuella IPv4-inst.> (<En adress>, <Adressintervall> (<Första adress>, <Sista adress>), <Subnätinställningar> (<Adress>, <Delnätsmask>))
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Manuella IPv6-inst.> (<En adress> (<Adress>), <Adressintervall> (<Första adress>, <Sista adress>), <Ange prefix> (<Adress>, <Prefixlängd>))
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlängd> (1 till 64 till 128)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Fjärradress> (<Alla IP-adresser>, <Alla IPv4- adresser>, <Alla IPv6- adresser>, <Manuella IPv4-inst.>, <Manuella IPv6-inst.>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Manuella IPv4-inst.> (<En adress>, <Adressintervall> (<Första adress>, <Sista adress>), <Subnätinställningar> (<Adress>, <Delnätsmask>))
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Manuella IPv6-inst.> (<En adress> (<Adress>), <Adressintervall> (<Första adress>, <Sista adress>), <Ange prefix> (<Adress>, <Prefixlängd>))
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefixlängd> (1 till 64 till 128)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Port> (<Ange efter portnummer>, <Ange efter tjänstenamn>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange efter portnummer> (<Lokal port> (<Alla portar>, <Enkel port>), <Fjärrport> (<Alla portar>, <Enkel port>))
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Enkel port> (1 till 65535)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange efter tjänstenamn>
<Tjänst på/av>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<IKE-inställningar>
<IKE-läge>: <Huvud>, <Aggressiv>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Giltighet>: 1 till 480 till 65535 min.
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentiseringsmetod>: <Förutdelad nyckel> (<Delad nyckel>), <Digital sig. Metod> (<Nyckel och certifikat>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Nyckel och certifikat>:
<Ange som standardnyckel>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Nyckel och certifikat>:
<Certifikatinformation> (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltighet>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (altn. namn)>, <Verifiera cert.>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Nyckel och certifikat>: <Visa användningsplats> (Visar vad nyckelparet används för)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentiserings-/krypteringsalgoritm> (<Auto>, <Manuella inställningar>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentiserings-/krypteringsalgoritm>: <Manuella inställningar>
<Autentisering>
<SHA1>: <>, <Av>
<SHA2>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kryptering>
<3DES-CBC>: <>, <Av>
<AES-CBC>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<DH-grupp>
<Grupp 14 (2048)>: <>, <Av>
<ECDH-P256>: <På>, <Av>
<ECDH-P384>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<IPSecnätverksinst.>
<Giltighet>
<Tid>: <>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<På>: (1 till 480 till 65 535min.)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Giltighet>
<Format>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<På>: (0 till 1 till 65535 MB)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentiserings-/krypteringsalgoritm>: <Auto>, <Manuella inställningar>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentiserings-/krypteringsalgoritm>: <Manuella inställningar> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> Inställningar:
<ESP-autentisering>
<SHA1>: <>, <Av>
<NULL>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP-kryptering>
<3DES-CBC>: <>, <Av>
<AES-CBC>: <På>, <Av>
<NULL>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)> Inställningar: Inget
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)> Inställningar: Inget
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Anslutningsläge>:
Transportera (Endast visning)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Tillåt endast 256 bitars AES-nyckellängd>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Redigera>
-
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Radera>
-
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Skriv ut lista>
<Ja>, <Nej>
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<SIP-inställningar>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange SIP-inställningarna. För mer information om hur du använder <SIP-inställningar>, se IP FAX Expansion Kit User's Guide (Användarhandbok för IP FAX Expansion Kit).

<TCP/IP Option Settings>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange TCP-alternativets fönsterskala och MTU-storlek.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<TCP/IP Option Settings>
<Use Window Scale Option>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: 600 till 1500 bytes (600-1500)
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Dessa inställningar kan bara anges via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).

<Använd nätverkslänkscanning>

 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <TCP/IP-inställningar>
Ange om du vill använda scanning via nätverkslänk.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd nätverkslänkscanning>
<På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd TLS>: <På>, <Av>
Nej
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
7YAY-0HW