<Opcions seguretat>

Especifiqueu opcions per millorar la seguretat de l'equip.

<Opcions d'autenticació/contrasenya>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>
Especifiqueu les opcions per millorar la seguretat efectiva de la contrasenya i la funció d'autenticació.

<Opcions de xifratge>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>
Especifiqueu opcions per millorar la seguretat efectiva del xifratge.

<Opcions de verificació del sistema>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>
Especifiqueu si voleu utilitzar les funcions de verificació i protecció del sistema.
<Verificar sistema en iniciar>: Verifica la integritat del microprogramari i de les aplicacions MEAP quan l'equip s'inicia.
<Control incorporat McAfee>: Millora la fiabilitat del sistema mentre s'executa l'equip mitjançant McAfee Embedded Control per evitar modificacions o execucions no autoritzades del programa. Això només està disponible quan <Verificar sistema en iniciar> està <On>.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de verificació del sistema>
<Verificar sistema en iniciar>: <On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Control incorporat McAfee>: <On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Amb <Verificar sistema en iniciar>, l'equip es reinicia quan canvieu l'opció de <Off>  <On> o si premeu <Bé> sense canviar l'opció de <On>. Per mantenir l'opció <On> sense reiniciar l'equip, premeu <No> a la pantalla de confirmació i, després, premeu <Cancel·lar> a la pantalla <Opcions de verificació del sistema>.
Quan l'opció <Verificar sistema en iniciar> està establerta en <On>
L'equip tarda més a iniciar-se que quan s'estableix en <Off> perquè el sistema es verifica.
Els esdeveniments i resultats següents es registren al registre d'administració del dispositiu. Gestió dels registres
Esdeveniment
Verificació del microprogramari, verificació d'aplicació MEAP
Resultat
Èxit, error
Si apareix un codi d'error a la pantalla quan engegueu l'equip, poseu-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.
Quan l'opció <Control incorporat McAfee> està establerta en <On>
L'equip triga uns quants minuts a reiniciar-se després d'especificar aquesta configuració per primera vegada.
8296-0U9