<Opcions d'autenticació/contrasenya>

Especifiqueu les opcions per millorar la seguretat efectiva de la contrasenya i la funció d'autenticació.

<Opcions de la funció d'autenticació>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>
Especifiqueu les opcions per millorar la seguretat efectiva de la funció d'autenticació.

<Opcions de contrasenya>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>
Especifiqueu les opcions per millorar la seguretat efectiva de la contrasenya.
8296-0UA