Kopírování rozevřených stránek originálu jako dvě samostatné stránky

Rozevřené stránky originálů, jako jsou knihy a časopisy, můžete kopírovat na samostatné stránky tak, že levou stránku oddělíte od pravé. Můžete také zhotovovat oboustranné kopie, kdy pravou stránku okopírujete na přední stranu a levou stránku na zadní stranu listu papíru.
Při skenování rozevřených stránek knihy nebo vázaného originálu uložte originál na kopírovací desku. Uložte jej lícem dolů a přiložte jeho okraj k hornímu levému rohu kopírovací desky, jak je znázorněno níže.

Kopírování rozevřených stránek originálu na dva listy papíru

1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte tlačítko <Kniha 2 strany>.
5
Stiskněte tlačítko <Zavřít>.
6
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.

Kopírování rozevřených stránek originálu na obě strany jednoho listu papíru

1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování.
4
Stiskněte <2stranný>  <Kniha 2str.>.
5
Zkontrolujte a změňte nastavení podle typu vašeho originálu.
Chcete-li změnit nastavení, stiskněte <Nastavit detaily>.
<Typ Kniha 2str.>
Vyberete-li <Levá/Pravá 2stranný>, levá a pravá stránka rozevřeného originálu se okopíruje každá zvlášť na jednu a druhou stranu jednoho listu papíru.
Vyberete-li <Přední/Zadní 2stranný>, přední strana a zadní strana jednoho listu rozevřeného originálu se okopíruje každá zvlášť na jednu a druhou stranu jednoho listu papíru.
6
Stiskněte tlačítko <OK>  <Zavřít>.
7
Stiskněte  (Start).
Spustí se skenování.
Chcete-li naskenovat další stránku, uložte originál a stiskněte  (Start). Po naskenování všech dokumentů přejděte ke kroku 7.
8
Stiskněte tlačítko <Spustit kopírování>.
Spustí se kopírování.
8297-070