Efektivní a úsporné kopírování

Při kopírování můžete šetřit papírem tak, že budete kopírovat několik originálů na jeden list papíru nebo před zhotovením více kopií nejprve zkontrolujete kvalitu výsledné kopie. Vyšší efektivity můžete také dosáhnout tím, že nastavíte různé velikosti originálů a okopírujete originály společně v jednom kopírovacím běhu nebo sloučíte originály naskenované s odlišnými nastaveními a okopírujete je najednou.
8297-06X