Konfiguration af indstillingerne for personlig godkendelsesadministration

Brugergodkendelse med login-service udfører personlig godkendelse baseret på de informationer, der er registreret for hver bruger, så du kan begrænse de brugere, der har adgang til maskinen. Registrering af brugerinformationer (godkendelse) kan udføres på denne maskine og på en ekstern server. Du kan konfigurere godkendelsessystemet til kun at bruge denne maskine som godkendelsesserveren, eller du kan endvidere angive en Active Directory- eller LDAP-godkendelsesserver på netværket som en godkendelsesenhed for at anvende de eksisterende brugerinformationer, der er registreret på serveren (Godkendelsesenhed). Administratorer kan også angive, hvilke funktioner der er tilgængelige for hver enkelt bruger, f.eks. at "bruger A ikke kan lave kopier", eller "bruger B n bruge alle maskinens funktioner". Når det gælder brugerloginmetoden, kan du angive godkendelsesinformation, vælge en bruger eller bruge en Bluetooth-funktion på en mobilenhed (Login-metode). Inden konfiguration af brugergodkendelsesindstillingerne skal du bestemme godkendelsesenheden og login-metoden. Konfiguration af personlig godkendelsesadministration med brugergodkendelse

Godkendelsesenhed

De godkendelsesenheder, der er beskrevet herunder, kan anvendes til personlig godkendelsesadministration. Hver type godkendelsesenhed kræver sig eget miljø og sine egne indstillinger. Bekræft dit systemmiljø, inden du konfigurerer. Systemspecifikationer
Lokal enhed (denne maskine)
Brugerinformationerne administreres i databasen inde i maskinen. Brugerinformationerne registreres og redigeres ved hjælp af betjeningspanelet eller Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Når den lokale enhed er konfigureret som en enkeltstående godkendelsesenhed, kan administration af afdelings-ID også udføres på samme tid. Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed
Active Directory/LDAP-server
Foruden den lokale enhed kan du angive en LDAP-server eller en Windows Server, hvor Active Directory er installeret, som godkendelsesenheden. Én fordel ved at anvende denne type enhed er, at brugere, der er registreret på serveren, kan tilføjes som almindelige brugere uden nogen ændringer. For at give administratorrettigheder til en bruger skal brugeren knyttes til en bestemt administratorgruppe på Active Directory- eller LDAP-serveren. For at angive den ekstra godkendelsesenhed skal du registrere informationer for den server, der anvendes til godkendelse. Registrering af serverinformationer

Login-metode

De brugerlogin-metoder, der beskrives herunder, er til rådighed for personlig godkendelsesadministration. Du kan også bruge disse metoder i kombination med hinanden. For flere information om login-handlinger kan du se Logge på maskinen.
Godkendelse med tastatur
Med denne metode logger brugere ind ved at indtaste deres brugernavn og password med det tastatur, der vises på betjeningspanelet. Denne metode er tilgængelig, uanset den godkendelsesenhed der anvendes.
Mobilgodkendelse
Udfør brugergodkendelse med en mobilenhed. Du kan logge på maskinen ved hjælp af Canon PRINT Business. Tilbehørsprodukter er nødvendigt for brug af denne funktion (Systemindstillinger). Du skal først konfigurere Bluetooth-indstillinger i maskinen (<Bluetooth-indstillinger>) og angive brugerinformation med Canon PRINT Business. For flere informationer indstillinger og betjeningsprocedurer, se hjælpen til applikationen.

Konfiguration af personlig godkendelsesadministration med brugergodkendelse

Konfigurér indstillingerne for personlig godkendelsesadministration i den rækkefølge, det er beskrevet herunder.
Tjek den grundlæggende konfiguration.
Er maskinen sluttet korrekt til computeren? Indstilling af netværksmiljøet
Hvis du bruger en godkendelsesserver, er DNS-indstillingerne så konfigureret for maskinen?
Hvis du bruger en godkendelsesserver, er indstillingerne for dato og klokkeslæt så indstillet korrekt? Indstilling af datoen/klokkeslættet
Tjek login-servicen.
Log på Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) med administratorrettigheder, klik på [Settings/Registration]  [User Management]  [Authentication Management]  [Authentication Service Information], og tjek, at login-servicen vises som Brugergodkendelse.
Konfigurér indstillingerne for godkendelsesserveren.
Registrér brugerinformationer på den lokale enhed, og angiv godkendelsesserveren.
Vælg brugergodkendelsessystemet.
Husk at logge ud, når du er færdig med at bruge Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Hvis du lukker Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) uden at logge ud, kan det tage længere tid at logge ind næste gang.
Hvis du vil begrænse godkendelsesmetoden til Brugergodkendelse (begræns brug af systemadministrator-ID til godkendelse), når maskinen tilgås fra software til enhedsadministration eller en driver, skal du huske at indstille <Forbyd godkendelse ved brug af Afdelings-ID og PIN> til <Til>. <Forbyd godkendelse ved brug af Afdelings-ID og PIN>
8298-0F6