Indstilling af et filnavn

Et scannet dokument sendes/gemmes med et filnavn, der tilknyttes automatisk. Hvis du vil ændre dokumentets filnavn, så indholdet fremgår af navnet, skal du angive følgende indstillinger inden scanning.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Scan og send>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner
4
Angiv scanningsindstillingerne efter behov. Grundlæggende betjeninger ved scanning af originaler
5
Tryk på <Tilvalg>  <Filnavn>.
6
Tryk på <Filnavn>, indtast filnavnet, og tryk derefter på <OK>.
Hvis du benytter tegn såsom "\", "/", ":", "*", "?", "<", ">" eller "|" i dokumentnavnet, kan du ikke sende filen til de filservere, der kører på andre operativsystemer, der ikke kan genkende de pågældende tegn.
7
Tryk på <OK>  <Luk>.
8
Tryk på  (Start).
Originaler scannes og afsendelse/lagring starter.
Ved afsendelse af et dokument med e-mail, sendes det med sit navn tilknyttet i formatet "indtastet filnavn_sideantal (tre cifre).filetype", som f.eks. "firmalog_001.jpg". Hvis du ikke indtaster et filnavn, bliver formatet "Jobnumre (fire cifre)_sidenumre (tre cifre).filtype".
Ved lagring af et dokument på en filserver, gemmes det med sit filnavn tilknyttet i formatet "indtastet filnavn_år, måned, dag, time, minut og sekund hvor filen er gemt (14 cifre).filtypebetegnelse" som f.eks. "Firmalog_20151030133541.jpg". Hvis du ikke indtaster et filnavn, bliver formatet "år, måned, dag, time, minut og sekund, hvor filen er gemt (14 cifre).filtype".
Trykker du for at føje et tjekmærke til <Fjern Dato/Jobnr. fra Filnavn>, fjernes datoen/tidspunktet og jobnummeret fra filnavnet.
Hvis du gemmer et dokument på en filserver og vælger <Opdel i sider>, når du angiver et filformat, føjes et sidenummer (fem cifre) til slutningen af filnavnet.
TIP
Udtrækning af en tekstblok i dokumentet for anvendelse som dets filnavn
Hvis du indstiller <OCR (Søgbar tekst)> for <PDF>, <XPS> eller <OOXML> i <Filformat> og derefter trykker på <Auto (OCR)> for <Filnavn>, udtrækkes teksten i originalen og angives automatisk i <Filnavn>. Det maksimale antal tegn, der kan udtrækkes, kan indstilles i <Max Number of Characters for File Name> for <Indstillinger for OCR (Søgbar tekst)>.
Du kan ikke indstille <Kryptér> og <Auto (OCR)> på samme tid.
Hvis du manuelt angiver filnavnet og indstiller <Auto (OCR)>, vedhæftes den udtrukne tekst til slutningen af filnavnet. Hvis der er flere tegn end det tilladte, udelades de overskydende tegn.
Når <OCR (Prioritér nøjagtighed)> er indstillet til <Filformat>, deaktiveres indstillingerne for <Auto (OCR)>. 
Redigering af et filnavn fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Hvis du registrerer et filnavn i en tilstand, hvor <Filnavn> er indstillet i <Favoritindstillinger>, kan du redigere filnavnet fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)  klik på [Settings/Registration]  [Function Settings]  [Send] [Favoritindstillinger]
Det filnavn, der genereres med <Auto (OCR)>, er ikke afspejlet for følgende elementer:
Statussen for jobafsendelse (statusvisning (nederst i touchpanelet))
Afsendelsesrapport
<Filnavn> i jobloggen
8298-0C7