<Generér fil>

Angiv indstillinger for filgenerering, som er fælles for alle funktionerne.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Niveau for Billedkvalitet for Begrænset farve/Kompakt>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Når du bruger <Scan og send> eller <Scan og gem>, kan du indstille billedkvalitetsniveauet i filformatet, når PDF (Kompakt/Lav farve) eller XPS (Kompakt) er valgt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Niveau for Billedkvalitet for Begrænset farve/Kompakt>
<Datastør. prioritering>, <Normal>, <Kvalitetsprioritering>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling er deaktiveret ved afsendelse af en fax eller I-fax.
Hvis du indstiller både <OCR (Europæiske sprog)> og <Kompakt> for filformatet, deaktiveres denne indstilling.
Hvis du scanner originaler med mange farver, når <Tekst> er valgt for originaltypen, kan datastørrelsen og billedkvaliteten variere efter komprimeringen i henhold til det valgte billedniveau. Men hvis originalen er monokrom eller kun har få farver, har det ingen betydning, hvilket billedniveau du vælger.

<PDF (Limited Color) Resolution Settings>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Hvis du vælger PDF (Low Color) som filformat, når du bruger <Scan og send> eller <Scan og gem>, kan du oprette en mindre PDF-fil ved at reducere opløsningen.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indst. for opløsning af PDF (Begr. farver)>
<100x100 dpi>, <200x200 dpi>, <300x300 dpi>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Denne funktion indstilles, når <Originaltype> er indstillet til <Tekst>, også selvom <Niveau for Billedkvalitet for Begrænset farve/Kompakt> er indstillet til <Kvalitetsprioritering>. <Niveau for Billedkvalitet for Begrænset farve/Kompakt>

<Indstillinger for OCR (Søgbar tekst)>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Hvis du vælger <OCR (Søgbar tekst)> for <PDF>, <XPS> eller <OOXML> som filformatet, kan du indstille Smart Scan-indstillingen og indstille det antal tegn, der skal bruges til Auto (OCR) i Filnavn. Smart Scan er en statur, der bestemmer tekstretningen og roterer dataene, så dokumentet er i den rigtige retning, når dokumentet vises på en computer. Auto (OCR) i filnavn er en status, der automatisk anvender den første tekst i dokumentet, der er blevet OCR-scannet, til dets filnavn. Auto (OCR) i Filnavn er angivet i <Filnavn> i <Tilvalg> på skærmbilledet Scan og Send. Indstilling af et filnavn
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for OCR (Søgbar tekst)>
<Smart Scan>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Maks. antal tegn for filnavn>: 1 til 24
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Du kan ikke anvende statussen Auto (OCR) i filnavn og statussen Krypteret PDF på samme tid ved afsendelse af en fil.

<Indstillinger for Trace & Smooth>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Du kan ændre genkendelsesniveauet for linjetegninger i originalen, når du opretter en fil med konturgrafik.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for Trace & Smooth>
<Konturgrafik>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Niveau for genkendelse af grafik>: <Normal>, <Moderat>, <Høj>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Niveau for baggrundsbillede>: <Datastør. prioritering>, <Normal>, <Kvalitetsprioritering>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis du forøger værdien i <Niveau for genkendelse af grafik>, forøges datastørrelsen også. Det anbefales, at du først prøver <Normal>, og giver det ikke de ønskede resultater, kan du prøve at forøge niveauet for genkendelse til <Moderat> eller <Høj>.
Denne indstilling er deaktiveret ved afsendelse af en fax eller I-fax.

<OOXML-indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Du kan angive niveauet for baggrundsbilledet, niveauet for farvegenkendelse og genkendelse af stregbredde på farvebilleder, når du opretter filer i Office Open XML-filformatet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<OOXML-indstillinger>
<Niveau for baggrundsbillede>: <Kvalitetsprioritering>, <Standard>, <Datastør. prioritering>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Niveau for godkend. af farvebillede>: <Høj>, <Standard>, <Genkend ikke>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Genk af farvebilleders stregbred.>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling er deaktiveret ved afsendelse af en fax eller I-fax.
Indstillinger for farvebilleder gælder kun for PowerPoint.

<Inkludér baggrundsbilleder i Word-fil>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Når du genererer Wordfiler fra scannede dokumenter, kan du slette det billede, der er registreret som baggrunden i Word-filerne. Det bliver nemmere at redigere Word-filer, fordi unødvendige filer slettes.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Inkludér baggrundsbilleder i Word-fil>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Angiv mindste PDF-version>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Du kan angive den laveste version, der skal tildeles ved generering af PDF-filer.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Angiv mindste PDF-version>
<Angiv ikke>, <1.5>, <1.6>, <1.7>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Afhængigt af de funktioner, der er valgt til PDF-filerne, kan den tildelte version være højere end den, der er angivet med denne indstilling.

<Formatér PDF til PDF/A>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Du kan oprette PDF-filer, der er kompatible med PDF/A-1b. Dette er velegnet til langtidsopbevaring, da der er sikkerhed for, at PDF'en ikke ændres af maskinen eller visningssoftwaren.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Formatér PDF til PDF/A>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling er knyttet til følgende standardindstillinger:
<Filformat> i <Scan og send>
<Filformat> i <Scan og gem>
<Filformat> i <Send> i <Se gemte filer>
<Filformat> i <Videresendelsesvalg>
Denne indstilling er deaktiveret ved afsendelse af en fax eller I-fax.
Følgende PDF-funktioner kan ikke indstilles, hvis <Formatér PDF til PDF/A> er indstillet til <Til>.
Kryptering
Synlig signatur

<Optimér PDF til web>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Du kan oprette en PDF, der kun viser de sider, som allerede er blevet downloadet, selvom en fil stadig er ved at blive downloadet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Optimér PDF til web>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling er deaktiveret ved afsendelse af en fax eller I-fax.
Hvis du indstiller <Optimér PDF til web> til <Til>, kan denne indstilling anvendes med én af følgende indstillinger:
Enhedssignaturer
Brugersignaturer

<256-bit AES-indstillinger til krypteret PDF>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Generér fil>
Når der genereres en krypteret PDF-fil, kan du vælge <Acrobat 3.0 eller nyere/40-bit RC4>, <Acrobat 6.0 eller nyere/128-bit RC4>, <Acrobat 7.0 eller nyere/128-bit AES> eller <Acrobat 10.0 eller tilsvar./256-bit AES> som PDF-krypteringsniveauet. Hvis du vil bruge <Acrobat 9.0 eller tilsvar./256-bit AES> i stedet for <Acrobat 10.0 eller tilsvar./256-bit AES> som krypteringsniveauet, skal du bruge denne indstilling for at ændre de valg, du kan foretage.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<256-bit AES-indstillinger til krypteret PDF>
<Acrobat 9.0 eller tilsvarende>, <Acrobat 10.0 eller tilsvarende>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling er deaktiveret ved afsendelse af en fax eller I-fax.
8298-0R4