<Indst. for papirfremføring>

Angiv indstillinger for papirfremføring, som er fælles for alle funktionerne.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Automatisk papirskuffevalg Til/Fra>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indst. for papirfremføring>
Du kan konfigurere den papirkilde, der bruges, når du kopierer/printer med <Vælg papir> indstillet til <Auto>. Denne indstilling fungerer også, når papiret i den aktuelle papirkilde opbruges under kopiering/printning. Automatisk valg af den rigtige papirkilde til en bestemt funktion
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Automatisk papirskuffevalg Til/Fra>
<Kopi>, <Printer>, <Se gemte filer>, <Modtag/Fax>, <Andet>
<Optimal produktivitet>*1: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Universalbakke>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Andet: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopi>: <Overvej farve>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopi>: <Overvej papirtype>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Printer>: <Brug staksort.>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
*1 Vises muligvis ikke på visse modeller.

<Automatisk papirskuffevalg baseret på farve>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indst. for papirfremføring>
Den papirskuffe, der skal bruges, indstilles automatisk efter indstillingen i <Vælg farve>, når der kopieres. Hvis originalen blev scannet med <Auto (Farve/Sort/hvid)> indstillet, bruges den farvestatus, der er valgt til scanning.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Automatisk papirskuffevalg baseret på farve>
<Universalbakke> og andet: <Farve>, <Sort/hvid>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
En anden indstilling end <Sort/hvid> er indstillet for <Farve>.
Denne funktion gælder kun kopiering.
Denne indstilling er kun gyldig, når <Overvej farve> i <Automatisk papirskuffevalg Til/Fra> er indstillet til <Til>.
I følgende tilfælde vælges automatisk den papirkilde, der er indstillet i <Farve>, uanset den specificerede farvestatus ved kopiering.
Når statussen Flet blokke er indstillet
Når statussen Blandede originalformater og statussen Jobopbygning er indstillet sammen

<Skift fremføringsmetode>

 (Indstillinger/Registrering) <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indst. for papirfremføring>
Når der jævnligt bruges papir med logoer såsom brevhoveder ved print i både 1-sidet og 2-sidet, kan du indstille dette til <Printsideprioritering> for at udskrive den første side på forsiden både ved 1-sidet og 2-sidet, uden at det er nødvendigt at ændre papirretningen. Ilægning af fortrykt papir
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Skift fremføringsmetode>
<Universalbakke> og andet: <Hastighedsprioritet>, <Printsideprioritering>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
Indstillingerne for automatisk papirvalg og automatisk skift af skuffe er deaktiveret for papirmagasiner, hvor <Printsideprioritering> er indstillet. Printhastigheden er også langsommere, når der foretages 1-sidet printning.
<Printsideprioritering> aktiveres kun, når der kan printes på begge sider af det indstillede (Papir, der er tilgængeligt til 2-sidet kopiering/2-sidet print). For andet papir vises meddelelsen <Ilæg papir.>, og papiret fremføres ikke, eller indstillingen <Printsideprioritering> er deaktiveret.
For instruktioner om ilægning af papir skal du se Ilægning af fortrykt papir.

<Timeout for jobbet afbrudt>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indst. for papirfremføring>
Hvis denne indstilling er indstillet til <Til>, og et job afbrydes pga. manglende papir osv., printer maskinen automatisk det næste job efter den angivne tidsperiode.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Timeout for jobbet afbrudt>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
0 til 5 til 999 min.
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis et job er afbrudt, fordi papiret er løbet ud under et job, behandles det næste job ikke, heller ikke når den angivne afbrydelsesperiode udløber.
Hvis du automatisk vil slette afbrudte job, kan du se <Slet automatisk afbrudte job>.
8298-0LX