<Printindstillinger>

Angiv indstillinger print, som er fælles for alle funktionerne.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Printprioritering>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>
Et job, der er indstillet med en højere prioritet, kan indstilles til print, når det job, der aktuelt behandles, er færdigt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Printprioritering>
<Kopi>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Printer>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Se gemte filer>, <Modtag/Fax>, <Andet>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis der er valgt samme prioritet for flere funktioner, vil print begynde i den rækkefølge, de bestilles.
Prioriteret printjob bliver ikke udført, før det aktuelle job er afsluttet. Hvis det aktuelle job imidlertid er på pause, kan printningen af et andet job gå i gang, afhængigt af dets indstillinger.

<Tekst/Foto-prioritet, når genkendt som S/H af ACS>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>
Du kan indstille den kvalitet, der skal bruges, når der er registreret en original, der skal være sort-hvid med automatisk farvevalg.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tekst/Foto-prioritet, når genkendt som S/H af ACS>
<Tekstprioritet>, <Fotoprioritet>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Hvis du indstiller <Tekstprioritet> i denne indstilling, og din original bestemmes til at være sort/hvid af statussen <Auto (Farve/Sort/hvid)> i <Vælg farve>, bliver originalen behandlet, som om du har valgt <Tekst> som indstilling af originaltype, også selvom du har valgt en anden status end <Tekst> for <Originaltype> i <Kopi>.

<Konverteringsfarve for specifik farve for To farversprint>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>
Du kan vælge den angivne farve, du vil bruge, når du udskriver i tofarvetilstanden, der printer i sort og en angiven farve. Tofarvetilstanden kan indstilles til kopiering eller printning. Denne indstilling afspejles både i tofarvetilstanden for printning og tofarvetilstanden for kopiering.
Alle kromatiske farver: Når du angiver den farve, der skal bruges til alle kromatiske farver bortset fra sort i originalen (eller billeddata).
Kun omtrentlige farver: Når farven kun bruges til den angivne farve (eller omtrentlige farve), og sort bruges til alle andre kromatiske farver i originalen (eller billeddata).
Eksempel på udskiftede farver og indstillinger
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Konverteringsfarve for specifik farve for To farversprint>
<Alle kromatiske farver>, <Kun omtrentlige farver>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Stand.indstillng. f. lever.rapp.>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>
Angiv de standardindstillinger, der bruges, når senderrapporten og kommunikationsstyringsrapporten er printet.

<Registrér formular> (kun C5800-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>
Du kan registrere billedformularer og samkopiere dem på et output ved hjælp af funktionen Samkopiér billede.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrér formular>
<Registrér>, <Slet>, <Kontrollér print>, <Detaljer>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
Sørg for at anbringe den original, der indeholder billedformularen, på glaspladen. Det er ikke muligt at scanne en billedformular med fremføreren.
For informationer om funktionen Indlæg billede: Se Samkopiering af billeder kun (C5800-serie).
Du kan gemme op til 100 billedformularer. Antallet varierer dog, afhængigt af lagerenhedens kapacitet.
Billedformularer kan også fra en computer registreres i maskinen. For detaljer kan du se hjælpen til printerdriveren.

<Prioritér billedkvalitet for samkopieret billede> (kun C5800-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>
Med denne funktion kan du indstille maskinen til automatisk at vælge om printkvaliteten på din original har prioritet eller om printkvaliteten af den gemte billedformular har prioritet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Prioritér billedkvalitet for samkopieret billede>
<Auto>, <Originalprioritering>, <Formularprioritering>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Følgende billedbehandling udføres efter indstillingerne, sådan som det er angivet herunder.
<Auto>: Formularbilledet efter overlejring behandles, så billedkvaliteten er den samme, som når det kun er formularen, der printes eller kopieres. Originalbilledet efter overlejring behandles, så billedkvaliteten er den samme, som når det kun er originalen, der printes eller kopieres. Hvis printområderne på formularbilledet og originalbilledet overlapper hinanden, behandles billedet, hvor billedkvalitet af formularbillede prioriteres.
<Originalprioritering>: Originalbilledet efter overlejring behandles, så billedkvaliteten er den samme, som når det kun er originalen, der printes eller kopieres.
<Formularprioritering>: Formularbilledet efter overlejring behandles, så billedkvaliteten er den samme, som når det kun er formularen, der printes eller kopieres.

<Registrér tegn til sidenummerering/vandmærke>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>
Du kan registrere/redigere/slette brugerdefineret tekst til <Sidenummerering>/<Vandmærke>. Det er nyttigt, hvis du altid bruger den samme tekst eller det samme vandmærke til <Vandmærke> i <Sikkerhedsvandmærke> og <Sidenummerering> og <Vandmærke> i kopifunktionen.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrér tegn til sidenummerering/vandmærke>
<Registrér>, <Redigér>, <Slet>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Få oplysninger om <Vandmærke> i <Sikkerhedsvandmærke> og <Sidenummerering> og <Vandmærke> under Tilføjelse af numre og symboler på kopier og Integration af teksten "TOPHEMMELIGT" (Sikkerhedsvandmærke).
Du kan registrere op til 30 brugerdefinerede tekststrenge til vandmærker og sidenumre.

<Indstillinger for nummerering af kopisæt>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>
Foruden nummerering af kopisæt kan du føje brugernavn, dato og tekst til outputtet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for nummerering af kopisæt>
Vælg mulighed
<Numm.indstilling>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
<ID/Brugernavn>: <Til>, <Fra>
<Dato>: <Til>, <Fra>
<Tekst>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Datoindstillinger (<dd/mm/yyyy>, <yyyy/mm/dd>, <mm/dd/yyyy>, <yyyy.mm.dd>, <mm.dd.yyyy>, <dd.mm.yyyy>)
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Indstil tegn (<Indtast>, vælg blandt de registrerede tegn)
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information
Justeringsindstillinger (<Venstrejustér>, <Centrér>, <Højrejustér>)
Ja
Nej
Ja
Ja
B
Settings/Registration Basic Information

<Tvunget print af genkendelsesinformation>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>
Du kan gennemtvinge printning af bruger-ID'et, datoen samt IP-adressen eller serienummeret på den maskine, der printes på. Printning af brugerinformationer på dokumenter
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tvunget print af genkendelsesinformation>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Målfunktion>: <Kopi> (<Til>, <Fra>), <Printer> (<Til>, <Fra>), <Se gemte filer> (<Til>, <Fra>)
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Placering>: <Venstre top>, <Højre top>, <Venstre bund>, <Højre bund>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Orient. orig.indhold>: <Opretstående billede>, <Sidelæns billede>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Vælg detaljer>
Ja
Nej
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
IPv6-adresser kan ikke printes.

<Inds. for sikkerhedsvandmærke>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>
Angiv indstillingerne for funktionen til sikkerhedsvandmærke.

<Hurtig afslutning af Dvale for printjob>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>
Hvis du udfører LPD-/RAW-printning, mens maskinen er i dvaletilstand, kan det tage noget tid at starte printningen. Hvis denne indstilling er angivet til <Til>, kan denne tid reduceres.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Hurtig afslutning af Dvale for printjob>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Slet automatisk afbrudte job>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>
Hvis denne indstilling er indstillet til <Til>, og et job afbrydes pga. papirstop, sletter maskinen automatisk det næste job efter den angivne tidsperiode.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Slet automatisk afbrudte job>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
0 til 5 til 999 min.
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis du vil bevare et afbrudt job, uden at det bliver slettet automatisk, skal du se <Timeout for jobbet afbrudt>.

<Prior. af hastigh./billedkval. f. Superfine (1200 dpi)> (kun C3800-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Printindstillinger>
Dette element specificeer, om du skal prioritere hastighed eller billedkvaliteten, når du printer på superfin.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Prior. af hastigh./billedkval. f. Superfine (1200 dpi)>
<Hastighedsprioritet>, <Kvalitetsprioritering>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
8298-0R0