<Faxindstillinger>

Angiv indstillingerne for modtagelse og videresendelse af faxbeskeder.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<ECM-MODT>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Faxindstillinger>
Du kan modtage faxer med statussen ECM (Error Correction Mode).
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<ECM-MODT>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
For at udføre kommunikation med ECM er det nødvendigt at indstille ECM i både afsendelsesmaskinen og denne maskine.
Selvom du indstiller ECM, kan der nogle gange forekomme fejl pga. en dårlig telefonlinje.

<Faxmodtagerapport>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Faxindstillinger>
En faxmodtagerapport er en rapport, hvormed du kan kontrollere, om faxer blev modtaget korrekt. Maskinen kan indstilles til at printe denne rapport automatisk, når dokumenter er modtaget, eller kun når der opstår en modtagelsesfejl. Faxmodtagerapport
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Faxmodtagerapport>
<Kun ved fejl>, <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Fortrolig faxboks-modtagerapport>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Faxindstillinger>
En fortrolig faxboks-modtagerapport er en rapport, hvormed du kan kontrollere, om dokumenter blev modtaget korrekt i den fortrolige faxboks. Maskinen kan indstilles til at printe denne rapport automatisk, når dokumenter er modtaget. Fortrolig faxboks-modtagerapport
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Fortrolig faxboks-modtagerapport>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<MODT. starthastighed>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Faxindstillinger>
Du kan ændre starthastigheden for modtagelse. Denne indstilling er praktisk, hvis der er problemer med at starte modtagelsen af et dokument på grund af en dårlig telefonlinje.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<MODT. starthastighed>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Indstil <Autojustér kommunikationshastighed ved brug af VoIP> til <On> for at sende og modtage faxer mere nøjagtigt, når linjen eller en anden part er udsat for fejl. Kommunikationshastigheden er begrænset til <14400 bps> eller langsommere, hvilket reducerer fejl. Hvis <Autojustér kommunikationshastighed ved brug af VoIP> er indstillet til <Off>, returneres hastigheden til den værdi, der vises i <MODT. starthastighed>.

<Modtagepassword>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Modtag/videresend>  <Faxindstillinger>
Du kan indstille et standard-ITU-T-password. Hvis der ikke er angivet en underadresse i et dokument modtaget fra en tredjepart med ITU-T-standard, vil en kontrol af modtagepasswordet finde sted. Hvis det fundne password ikke stemmer overens med password, som er angivet med denne indstilling, eller hvis et password ikke er vedhæftet dokumentet, bliver dokumentet ikke modtaget.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Modtagepassword>
<Indstil>: <Password>, <Bekræft>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Underadressens password har prioritet, hvis det modtagne dokument er valgt med en underadresse, selvom der er angivet et modtagepassword.
ITU-T er en forkortelse for International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector - den gruppe, der stiller forslag til standardisering af global telekommunikation.
8298-0S5